Versnelling circulaire economie Z-H met ACCEZ

Versnelling circulaire economie in Zuid-Holland met ACCEZ

De provincie Zuid-Holland gaat samen met het bedrijfsleven en de universiteiten de overgang naar circulaire economie versnellen met het programma ACCEZ.

5 miljoen van de provincie, kennis, kunde en menskracht van universiteiten en bedrijfsleven voor ACCEZ

Accelerating Circular Economy Zuid-Holland

Het programma ACCEZ, voluit Accelerating Circular Economy Zuid-Holland, is een initiatief van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam (samenwerkend in de strategische alliantie LDE), Wageningen University & Research en VNO-NCW West.

Het koppelt bedrijven die werk willen maken van de circulaire economie aan wetenschappers. Samen gaan zij aan de slag met opgaven rondom knelpunten én kansen van de circulaire economie in een specifiek gebied of over een bepaald onderwerp.

Denk aan juridische belemmeringen bij het gebruik van restafval om bodemdaling tegen te gaan, iets wat speelt in het Groene Hart. Zo geeft het programma daadwerkelijk toegang tot de circulaire economie, waarbij herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd.

Noodzaak én kans

De provincie investeert de komende 4 jaar € 5 miljoen in het programma, universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “De stap naar een nieuw economisch model is groot. Het vraagt om innovatief ondernemerschap en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. En, niet onbelangrijk, vernieuwend beleid. Juist in onze sterk verstedelijkte provincie met de Rotterdamse haven, greenports en internationale en innovatieve bedrijven moeten we die omslag gaan maken. En juist in onze provincie kunnen we dat ook, door diezelfde bedrijvigheid en de kennis die we dankzij de universiteiten in huis hebben. Dat willen we bij elkaar brengen met ACCEZ.”

Programma in de praktijk

ACCEZ richt zich met name op vraagstukken waarbij meerdere partijen, meestal bedrijven en lokale overheden, een gedeeld probleem hebben. Samen met de universiteiten wordt gezocht naar een integrale oplossing waarbij kennis vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt gebruikt. Zo levert de aanpak een oplossing voor het vraagstuk, maar zorgt het ook voor nieuwe inzichten over circulaire economie in het algemeen.

ACCEZ is 5 april gelanceerd in de Maassilo in Rotterdam. Meer informatie

Advertisment ad adsense adlogger