Healthy Building Movement modelregio DE-NL uitgebouwd

Healthy Building Movement modelregio uitgebouwd

Het nieuwe Nederlands-Duits grensoverschrijdende project Healthy Building Movement is goedgekeurd. Het project is gestart op 1 juli 2023 en loopt tot eind 2026, waarbij in totaal bijna 4,8 miljoen euro in de regio wordt geïnvesteerd.

“Het doel is om een grensoverschrijdende modelregio te ontwikkelen voor gezond en duurzaam bouwen”

Gezond bouwen in de regio

Het project maakt deel uit van de duurzaamheidstransitie gericht op gezondheid. Healthy Building Movement is een vervolg op het eerdere project Healthy Building Network, dat als doel had om bewustzijn te creëren voor gezond bouwen in de regio, kennis op te bouwen over landsgrenzen heen en deze te delen in een groeiend netwerk.

Dit heeft zich ontwikkeld tot een netwerk van ondernemers, instellingen en overheden in de Euregio dat impulsen geeft aan de bouwsector en naast circulaire- en energieneutrale gebouwen vooral ook het ontwikkelen van gezonde gebouwen bevordert.

Vervolgproject Healthy Building Movement

Dit vervolgproject, Healthy Building Movement, bouwt hierop voort. Het doel is om de overgang naar de praktijk mogelijk te maken en de vraag- en aanbodzijde aan te pakken. Het is gericht op publieke en private actoren in de bouwsector in Duitsland en Nederland, om daarmee bestaande barrières te verlagen en de marktvraag te verhogen. Het doel is om een grensoverschrijdende modelregio te ontwikkelen voor gezond en duurzaam bouwen.

Projectpartners zijn de Gemeente Venlo, de ontwikkelingsmaatschappijen Kreis Viersen, Mönchengladbach en Krefeld, Universiteit Maastricht, TU Eindhoven, Universitair Ziekenhuis RWTH Aachen, ResScore GmbH, C2C Expo LAB en Bluehub.

Gezondheid en welbehagen

Een gerichtere focus op het thema gezondheid en welbehagen in gebouwen is een nieuw en actueel thema binnen de duurzaamheidstransitie. Naast de aspecten energieneutraliteit en circulaire economie zorgt het thema gezondheid in gebouwen voor een bredere visie op wat gebouwen nu daadwerkelijk “goed” maken.

Het Interreg Healthy Building Movement project zorgt er voor dat alle facetten met elkaar geïntegreerd worden. Dit is belangrijk: Gezondheidsbevorderende bedrijfsgebouwen zorgen voor een hogere werknemerstevredenheid met lager ziekteverzuim en hogere productiviteit, maar zorgt gezondheid ook voor betere leerprestaties op scholen zo heeft wetenschappelijk onderzoek in het eerste project vastgesteld.

Belangrijke factoren hierbij zijn luchtkwaliteit, licht, akoestiek, look and feel en thermisch comfort. Dit soort gebouwen hebben ook economische voordelen: ze bevorderen de prestaties van de gebruikers!

Bewustzijn voor gezond bouwen vergroten

Het vervolgproject, begeleid door drie universiteiten, heeft als doel om het bewustzijn voor gezond bouwen te vergroten, inzicht in de effecten van gezonde gebouwen te geven en de belemmeringen voor een praktische toepassing weg te nemen.

Daarbij krijgen niet alleen nieuwe maar ook bestaande gebouwen krijgen aandacht. Hoe kun je bij een renovatie of verbouwing rekening houden met verduurzaming, circulariteit, bio-based bouwen en energietransitie in combinatie met het thema gezondheid? Met dit nieuwe project wordt dan ook kennis, financiering, innovatie en materiaalontwikkeling grensoverschrijdend bevorderd. Daarnaast wordt het netwerk uitgebreid met onderzoeks- en ontwikkelingsprocessen met betrekking tot een circulaire economie en energietransitie.

Info

Healthy Building Movement wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-A-programma Deutschland-Nederland. Het project loopt tot eind 2026 en wordt medegefinancierd door de Europese Unie, Klimaatbescherming en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (MWIKE NRW) en de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Healthy Building Movement modelregio uitgebouwd. Lees ook: Rapport ‘Het ontwerpen van gezonde steden’.

Advertisment ad adsense adlogger