Huishoudens Amsterdam in 2030 voor 80% elektriciteit uit zon en wind

In 2030 krijgen huishoudens in Amsterdam voor tachtig procent elektriciteit uit zon en wind

Amsterdam wil in 2030 voor 127 megawatt aan windenergie en voor 400 megawatt aan zonne-energie op grote daken realiseren, naast 150 megawatt op kleine daken. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 430.000 Amsterdamse huishoudens.

Elektriciteit uit zon en wind: Amsterdam is de eerste gemeente van het landelijk Klimaatakkoord haar concept presenteert

80 procent

In 2030 wordt daarmee tachtig van de elektriciteitsvraag van Amsterdamse huishoudens gedekt door zon en wind stroom van Amsterdamse bodem. Deze plannen staan in de concept Regionale Energie Strategie (RES) voor Amsterdam.

Dit is een verslag van een inventarisatie van waar en hoe er in de stad duurzame energie opgewekt kan worden. Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die sinds de ondertekening van het landelijk Klimaatakkoord haar concept RES presenteert.

Uiteraard gebruiken naast huishoudens ook bedrijven elektriciteit en is er in de toekomst meer stroom nodig om elektrisch te gaan rijden en aardgas te vervangen.

Energie-coöperaties

Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck: “Als gemeente willen we zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Juist omdat Amsterdam niet in haar eigen energiebehoefte kan voorzien en dus leunt op de regio, wil ik de mogelijkheden die er zijn voor wind en zon zoveel mogelijk benutten. Om minstens vijftig procent van de productie van schone energie eigendom te laten zijn van lokale energie-coöperaties van burgers of bedrijven.”

Geen dak onbenut

De gemeente streeft ernaar om geen dak onbenut te laten. Voor 2030 is de ambitie om al vijftig procent van het geschikte dakoppervlak in te zetten voor de opwek van duurzame energie.

In het kader van de RES wordt er in eerste plaats gekeken naar grote daken, goed voor 400 megawatt, en de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld P&R-locaties, langs bestaande infrastructuur (zoals taluds, geluidsschermen en metrostations) en tijdelijk gebruik van braakliggend terrein.

Als er voor het halen van de doelstellingen meer ruimte nodig is, gaat de gemeente ook in groengebieden en wateroppervlaktes op zoek naar mogelijkheden voor zonne-energie.

Lees ook: Buiksloterham straks energiepositief

Zon op dak

Daarnaast wil de gemeente het voor Amsterdammers zo eenvoudig mogelijk maken om op hun eigen daken nog eens 150 megawatt zon te realiseren. En ook bedrijven worden ruimhartig ondersteund om daken te benutten. Marieke van Doorninck: “Nu geldt nog dat de gemeente bezitters van grote daken alleen faciliteert. Maar uiteindelijk moet iedereen meedoen. Minister Wiebes heeft een verplichting op termijn niet uitgesloten. Ik steun dat.”

Zoekgebieden

In zeven gebieden gaat de gemeente nader onderzoek doen naar de mogelijkheden om windmolens te plaatsen. Hier gaat de gemeente onderzoeken hoeveel turbines ze in een gebied kan plaatsen.

Vervolgens wordt per gebied verdiepend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke inpassing, bouw en exploitatie. Dit gebeurt in samenwerking met ruimtelijke experts, initiatiefnemers zoals windcoöperaties en omwonenden.

Als de zeven zoekgebieden niet leiden tot voldoende opwek van zon- en windenergie, of als er een grotere landelijke opgave aankomt, dan wordt landelijk Noord / het IJmeer als extra zoekgebied aan de lijst toegevoegd. Vooralsnog wordt landelijk Noord ontzien. Buiten de zoekgebieden vindt geen nader onderzoek plaats.

Lees ook: Datacenter verwarmt straks Amsterdamse Woningen

Huishoudens Amsterdam in 2030 voor 80% elektriciteit uit zon en wind

Advertisment ad adsense adlogger