Modulair zonne geluidsscherm

Modulair zonne-geluidsscherm

Een consortium onder leiding van Heijmans is gestart met een project waarin een innovatief modulair zonne geluidsscherm wordt ontwikkeld en in de praktijk wordt onderzocht in de gemeente Den Bosch. Het geluidsscherm wordt beproefd onder de naam SONOB (Solar Noise Barriers).

Het scherm beperkt geluidhinder voor omwonenden en kan tegelijkertijd duurzame energie opwekken. Hiermee krijgen burgers stillere wegen en duurzame stroom. Partners in het consortium zijn TU Eindhoven, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Solar Energy Application Center (SEAC), Van Campen Industries en Dutch Space. Financiering van het project vindt plaats vanuit eigen bijdragen van de deelnemende bedrijven en met subsidie vanuit de Topsector Energie.

Het Nederlandse (spoor)wegennet biedt een enorm potentieel voor zonne-geluidsschermen. Circa vijf miljoen vierkante meter aan geluidsscherm is beschikbaar, op nagenoeg onbeschaduwde locaties en dicht in de buurt van het elektriciteitsnet. Om deze oppervlakken te kunnen benutten voor opwekking van zonne-energie is innovatieve technologie nodig die de belangen van weggebruikers, omwonenden, landschapsarchitecten, wegenbouwers en wegbeheerders verenigt én een sluitende business case oplevert.

Het SONOB project heeft tot doel een doorbraakinnovatie te ontwikkelen voor een modulair zonne-geluidsscherm concept. De basis daarvoor ligt in LSC (Luminescent Solar Concentrator) technologie, waarbij ook wordt gekeken naar de energieopbrengst van bestaande technologie.
De partners onderzoeken en werken aan nieuwe materialen, productontwerp en een prototype op ware grootte in een ‘living lab’ omgeving in de Willemspoort aan de Ring West, tegenover het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De veldtest gaat begin 2015 van start en zal minimaal 1 jaar duren.

In het SONOB project vinden overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven elkaar in een gezamenlijke ambitie om een duurzaam en economisch interessant alternatief te ontwikkelen voor bestaande (zonne-)geluidsschermen. Reden waarom SONOB door SPARK campus als een van de belangrijke Living Labs is aangemerkt. De inzichten en ervaringen van het living lab worden gebruikt om deze ontwikkeling te versnellen en te vertalen naar een concreet, breed toepasbaar product. Het project dient zodoende als vliegwiel om de markt voor zonne-geluidsschermen open te breken.

Advertisment ad adsense adlogger