Nieuw zonnepark in Geldermalsen bevestigt trend

Nieuw zonnepark in Geldermalsen bevestigt trend

Door gunstige subsidieregelingen volgen zonneparken in Nederland elkaar in rap tempo op.

Afvalconcern Avri krijgt €14,4 miljoen subsidie voor de aanleg van een solarpark van 10,5 hectare op een voormalig afvalberg in Geldermalsen langs de A15. Als het bestuur van Regio Rivierenland instemt met de plannen voor de uitwerking van het park, wordt in 2016 gestart met het aanbrengen van 37.000 zonnepanelen. Deze panelen leveren energie voor ruim 2.800 huishoudens. Het zou daarmee het grootste zonne-energiepark van Gelderland worden en een van de groteren in Nederland. Nieuw zonnepark in Geldermalsen bevestigt trend.

De vergunning voor de aanleg van het park is inmiddels verleend. Als de werkzaamheden in 2016 starten, zal het park naar verwachting in 2017 worden opgeleverd. De subsidie is toegekend door het Ministerie van Economische Zaken. Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Van deze subsidie wordt gretig gebruik gemaakt, getuige plannen in onder meer Tilburg, Ameland, Emmen en Schiphol, voor grote zonneparken.

Op de grond of op het dak?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die over de subsidie gaat, meldde begin april de komst van 28 nieuwe zonneparken met vaak duizenden zonnepanelen op de grond. Critici vrezen dat Nederland te vol is om van dergelijke parken een duurzame oplossing te verwachten. Relatief gezien is het makkelijker via windturbines grote hoeveelheden energie op te wekken. “Het mag geen vervanging worden voor zonnepanelen op daken en gevels”, zei Wim Sinke, hoogleraar en expert zonne-energie bij Energieonderzoek Centrum Nederland vorige maand op nos.nl. “Want in een dichtbevolkt land als Nederland, met weinig vrije ruimte, valt het niet uit te leggen dat je lege daken en volle akkers hebt.”

Drijvend zonnepark

De zonneparken zijn vaak een goede oplossing voor voormalige vuilstortplaatsen of lege industrieterreinen. Het spectaculairste idee is een proef van havenbedrijf Rotterdam, die momenteel de mogelijkheid onderzoekt om drijvende zonnepanelen aan te brengen in de Slufter, een omdijkt meer van 260 hectare op de Tweede Maasvlakte. Dat gebied wordt maar voor de helft benut voor de opslag van verontreinigde baggerspecie. “De weerspiegeling van de zon in het water biedt wellicht extra mogelijkheden om elektriciteit op te wekken”, aldus een woordvoerder. Deze zomer wordt bekeken of het plan haalbaar is.

2.800 huishoudens

Het zonne-energiepark in Geldermalsen krijgt een vermogen van 9,3 MWp. Op basis van het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden levert het park stroom voor 2.800 huishoudens. Dit komt neer op 70% van de energiebehoefte van de inwoners in Geldermalsen. De reductie op de CO2-uitstoot bedraagt 4.500 ton per jaar. De afvalberg kan deze nieuwe bestemming als solarpark krijgen omdat er geen afval meer wordt gestort. De afvalstortplaats is van 1969 tot 2014 in gebruik geweest voor het storten van afval. Het grootste deel van de stortplaats is al voorzien van een definitieve eindafwerking. De resterende 7 hectare volgt in 2016. De zonnepanelen komen op de zijkant en bovenop de afvalberg langs de A15 te liggen. Begin 2016 wordt duidelijk of er ook windmolens op en naast de afvalberg worden geplaatst.

Advertisment ad adsense adlogger