TenneT schiet op met Duitse windenergie

TenneT schiet op met Duitse windenergie

Netbeheerder wil opgedane kennis gebruiken voor Nederlandse offshore-windparken

De Nederlandse netbeheerder Tennet legt in snel tempo nieuwe netaansluitingen aan ten behoeve van de Duitse energietransitie. 2.800 MW aan transportcapaciteit voor windenergie is nu beschikbaar op de Duitse Noordzee. Binnen drie maanden heeft de netbeheerder nu de derde netaansluiting op zee met hoge capaciteit in gebruik genomen. SylWin1 kan 864 megawatt (MW) aan offshore-windenergie vanaf de Duitse Noordzee naar het vasteland transporteren om daar in het hoogspanningsnet te worden ingevoed. Daarmee kunnen een miljoen huishoudens van groene stroom worden voorzien.

In totaal is nu circa 2.800 MW aan aansluitcapaciteit voor windparken op de Noordzee opgeleverd. Daarmee voldoet TenneT eerder dan gepland voor bijna de helft aan de uitbreidingsdoelen van de Duitse regering, te weten 6.500 MW in 2020.
“De kennis en ervaring die we in Duitsland hebben opgedaan bij het aansluiten van windenergie op zee wordt op dit moment ingezet voor de ontwikkeling van een net op zee in Nederland”, vertelt Mel Kroon, CEO van TenneT. “op dit moment worden de tracés voor de aansluiting van de windparken voor de kust van Zeeland onderzocht en wordt samen met potentiële windparkontwikkelaars, leveranciers en andere stakeholders bekeken hoe de platforms in Nederland er uit gaan zien. Daarnaast zijn ook de voorbereidingen voor aansluitingen voor de Hollandse Kust gestart.”

Miljoen huishoudens

De gelijkstroomverbinding voor SylWin1, ten noordwesten van het Waddeneiland Sylt gelegen, vestigt zowel qua lengte (205 kilometer) als capaciteit (864 MW) een record. Totaal zal de verbinding ongeveer een miljoen huishoudens kunnen voorzien van groene energie. De bouw van de convertorstations op zee en het vasteland is in opdracht van TenneT uitgevoerd door een consortium met Siemens en Prysmian als hoofdaannemers. De op zee opgewekte windenergie wordt als wisselstroom naar een convertorstation van TenneT gevoerd, daar in gelijkstroom omgezet en via een gelijkstroomkabel naar een convertorstation aan land getransporteerd. Daar wordt de gelijkstroom weer omgezet in wisselstroom, die vervolgens in het hoogspanningsnet wordt ingevoed.

Halverwege

Eind januari en begin februari heeft TenneT in Duitsland met BorWin2 (800 MW) en HelWin1 (576 MW) de eerste twee offshore-aansluitingen met hoge capaciteit opgeleverd. SylWin1 is nu het derde netaansluitingssysteem op zee van deze capaciteitsklasse, dat de mogelijkheid biedt om meer dan één offshore-windpark aan te sluiten.
In totaal heeft TenneT nu zes offshore aansluitingen gerealiseerd. Nog eens zes aansluitingssystemen zijn in aanbouw, waarvan er nog één al in de komende weken zal worden opgeleverd. In totaal verwacht TenneT tussen nu en 2019 rond de 7.100 MW aan aansluitcapaciteit op de Duitse Noordzee te realiseren.

Advertisment ad adsense adlogger