Oproep tot Innovatieakkoord

Oproep tot Innovatieakkoord

Het van de Actieagenda Bouw deel uitmakende actieteam ‘Innovatie’ heeft haar eindrapport gepubliceerd. Hierin wordt opgeroepen om tot een Innovatieakkoord Bouw te komen. “Hiermee kunnen we een belangrijke stap zetten om de komende vijf jaar cruciale belemmeringen voor innovatie in de bouw weg te nemen”, aldus Dirk Jan van den Berg, trekker van het actieteam en voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft. “Tevens bevordert het akkoord dat innovatie vanuit belangrijke maatschappelijke richtinggevende thema’s plaatsvindt.”

Die maatschappelijke thema’s betreffen minimalisering van grondstoffen en energiegebruik, de blijvende toekomstige aanpasbaarheid van gebouwen en het centraal stellen van de gebruiker. Breed gedragen afspraken over hoe door middel van innovatie hier een stimulans voor gecreëerd kan worden vormen de kern van het akkoord. 

Nationaal Kenniscentrum

Het Actieteam Innovatie heeft zich gebogen over de vraag hoe het innovatieve vermogen van de Nederlandse woning- en utiliteitsbouw versterkt kan worden. Het Innovatieakkoord is volgens het actieteam het antwoord op die vraag. Concreet bevat het akkoord demonstratieprojecten van de overheid, een innovatietoets, pilots met aanbestedingen en wordt aangedrongen op de oprichting van een Nationaal Kenniscentrum Bouwinnovatie. Van den Berg: “vanzelfsprekend zijn proces en techniek daarbij belangrijk, maar centraal staat de opschaling van innovatie.”

Piketpaaltjes

Doelstelling is om te komen tot een moderne Nederlandse bouwindustrie, die woningen en andere gebouwen als product verkopen met garanties op prestaties. Behalve specifieke doelen op het gebied van de drie maatschappelijke thema’s horen hier volgens Van den Berg meer algemene piketpaaltjes bij op het gebied van verlaging van de (faal)kosten, een snellere oplevering, een hogere kwaliteit en een betere samenwerking tussen partijen.

Het eindrapport van het Actieteam Innovatie is gratis te downloaden.

Advertisment ad adsense adlogger