Partnership UNETO-VNI en Building Holland

Partnership tussen UNETO-VNI en Building Holland

UNETO-VNI en Building Holland hebben een partnership afgesloten. De visie van UNETO-VNI sluit zeer aan op het centrale thema van Building Holland: (Re)Building the Future.

Samenwerking

UNETO-VNI ziet als grootste uitdaging het opwaarderen van de bestaande gebouwde omgeving. Met nieuwe technieken kantoren en woningen veiliger, gezonder, comfortabeler en duurzamer maken, is volgens voorzitter Titia Siertsema de opdracht voor de installatiesector. Die opdracht kan uitsluitend succesvol worden opgepakt als intensief wordt samengewerkt tussen de verschillende installatiedisciplines. “Vandaar het partnership met Building Holland dat dit thema centraal stelt.”

Inhoudelijke bijdrage

UNETO-VNI levert een inhoudelijke bijdrage aan Building Holland. Siertsema spreekt op 1 april 2015 een keynote speech uit met als titel: ‘Energieneutraal zonder kosten. Hierbij gaat ze in op onder andere prestatiecontracten en verduurzaming. Vicevoorzitter Claudia Reiner neemt deel aan een Round Table op 31 maart 2015 met als titel: ‘(R)Building the Future van de woningmarkt’. In een open discussie met topexperts vanuit de woningmarkt komen onderwerpen aan bod zoals:

  • Helpt het verplichte energielabel?
  • Wat is de beste methodiek voor duurzame renovatie: De Stroomversnelling of kleine stapjes?

Faalkosten omlaag

Volgens Titia Siertsema kunnen faalkosten in de bouw- en installatiebranche fors omlaag door verder te gaan op de weg van ketensamenwerking en werken met het Bouw Informatie Model (BIM). “UNETO-VNI loopt hierin voorop. Wij werken momenteel aan de uitbreiding van de ETIM-classificatiestandaard met reken- en tekenmodules. Daarmee wordt het mogelijk om 3D-productinformatie tussen bouwpartners en tussen diverse softwareplatforms uit te wisselen. Aan het eind van dit jaar is de installatiebranche klaar om volwaardig te bimmen.”

Energiebesparing en verduurzaming

Voor UNETO-VNI en haar 4.500 leden is energiebesparing en verduurzaming van de gebouwde omgeving topprioriteit. “Zo’n 40% van het totale energieverbruik in ons land komt voor rekening van gebouwen en woningen”, zegt Siertsema. “Dat percentage kan drastisch omlaag. Het overgrote deel van die woningen is gebouwd in de jaren 80 of eerder. Veel van die woningen zijn slecht geïsoleerd en verbruiken veel meer energie dan nodig is. Ook blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal dat 20 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de hoogte van de energierekening. Vooral in de bestaande bouw ligt de komende jaren dus een enorme opgave om ons land energiezuiniger te maken. Daar liggen grote kansen voor de installatiebranche.”

Advertisment ad adsense adlogger