Verder verduurzamen houtsector

Verder verduurzamen houtsector

”Als het prijsverschil tussen duurzaam en niet-duurzaam hout met 5% daalt,
halveert de hoeveelheid niet-duurzaam hout op de NL markt.”

Het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in Nederland is gestegen tot 74 %. De verduurzaming van tropisch hout blijft met 40,4% echter achter bij andere houtsoorten. De belangrijkste reden is de meerprijs van gecertificeerd hout t.o.v. niet gecertificeerd hout.

Financiële stimuli

Verschillende financiële instrumenten, waaronder EU-importheffingen op niet-duurzaam hout en een verlaagd btw-tarief bieden belangrijke beleidsopties om de houtsector in Nederland bijna volledig te verduurzamen. De Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ richt zich vanaf 2013 met succes op verdergaand stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt.

Onderzoek

CE Delft heeft in opdracht van de Stichting Bewust met Hout (StBmH)- en in het kader van de Green Deal “Bevorderen duurzaam bosbeheer” onderzoek gedaan naar financiële beleidsinstrumenten die een doorbraak in het verduurzamen van de houtsector kunnen realiseren.
Aanleiding was de eerdere conclusie van Probos dat de prijs de belangrijkste reden is waarom nog niet de hele houtsector kiest voor gecertificeerd tropisch hout. Bij niet-tropisch hout speelt dit prijsverschil bijna geen rol.
Geert Bergsma, onderzoeker bij CE Delft: ”Als het prijsverschil tussen duurzaam en niet-duurzaam hout met 5% daalt, halveert de hoeveelheid niet-duurzaam hout op de Nederlandse markt.”

Mogelijkheden

Paul van den Heuvel, voorzitter StBmH en voorzitter van de Stuurgroep Green Deal: “Het is een flinke stap voorwaarts als we de onderzochte financiële instrumenten kunnen inzetten. De houtsector is zeer geïnteresseerd in de onderzochte maatregelen zoals de verlaging van het BTW-tarief voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. Maar ook verruiming van de regeling voor Groen Beleggen en belastingaftrek voor duurzame projecten kan leiden tot groei van het aandeel duurzaam hout. We gaan nu in gesprek met de overheid, andere brancheorganisaties en ngo’s voor verdere verkenning van de mogelijkheden”. De voorgestelde financiële maatregelen zouden ook toegepast kunnen worden bij andere materialen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Doel

Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ heeft als doel om duurzaam geproduceerd hout tot gemeengoed te maken in Nederland.
Naast de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, hebben 20 branches in de hout-, bouw-, meubel-, en retailketen, FNV Bouw, CNV Vakmensen, IDH Initiatief Duurzame Handel en Tropenbos International de Green Deal ondertekend.

De genoemde rapporten en meer informatie over ondermeer verder verduurzamen houtsector kunt u hier vinden. Meer over Green Deal en Green Deals.

Door daling van het belastingtarief op duurzaam geproduceerd hout, vermindert de hoeveelheid niet-duurzaam hout aanzienlijk.

Advertisment ad adsense adlogger