8 miljard subsidie voor duurzame energie in 2016

8 miljard subsidie voor duurzame energie in 2016

Meer subsidie om doelen in 2020 te halen

In 2016 komt er een nieuwe subsidieregeling voor zonneboilers, met een SDE+ budget van 8 miljard euro. Dat heeft minister Kamp aangekondigd, naar aanleiding van de publicatie van de Nationale Energieverkenning, NEV, 2015. Dat betekent 8 miljard subsidie voor duurzame energie in 2016.

Het NEV-rapport brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart, en geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2030. De publicatie concludeert dat het energieverbruik in Nederland zal blijven dalen, maar dat het tempo van die daling afneemt. De publicatie vermeldt dat het aandeel hernieuwbare energie in 2020 uit zou kunnen komen op 11,9 procent. Daarmee lijkt het doel van 14 procent in 2020 niet te worden gehaald.

Van 3,5 naar 8 miljard

Vandaar dat minister van economische zaken, Henk Kamp, een nieuwe Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling van 8 miljard euro heeft aangekondigd, voor het jaar 2016. Afgelopen jaar was dit nog 3,5 miljard euro. Dat geld is volledig uitgegeven, waarbij het merendeel van de aanvragen niet kon worden gehonoreerd. Daarnaast meldt de Rijksoverheid dat de komende maanden intensiever met de provincies samengewerkt gaat worden aan het tijdig realiseren van windparken op land.

Sprint richting 2020

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Kamp: “Veel hernieuwbare energietechnieken zijn de afgelopen jaren verder doorontwikkeld, waardoor kostenreducties behaald zijn. Zo is de kostprijs van zon-pv sinds 2009 met maar liefst 70 procent gedaald. Dit is goed nieuws, want deze projecten zijn nodig om de sprint richting 2020 in te zetten. Nu is het zaak om vaart te maken en de uitrol te versnellen. Die noodzaak om te versnellen komt ook tot uiting in het budget dat ik in 2016 beschikbaar zal stellen voor de SDE+.”

Eigen initiatief gestimuleerd

De toewijzing van subsidies zal in twee rondes plaatsvinden. De eerste ronde is in maart 2016, met een budget van 4 miljard euro. In september volgt een tweede ronde met hetzelfde bedrag, zo meldt Kamp. Ook wordt op kleinschaliger niveau gekeken naar extra stimulansen. Burgers en ondernemers die zelf duurzame energie willen opwekken, hebben vanaf volgend jaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Hiervoor wordt 70 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook wordt de regeling voor het gezamenlijk lokaal opwekken van duurzame energie in 2016 verruimd.

Meer informatie over de Nationale Energieverkenning 2015 is hier te vinden

Advertisment ad adsense adlogger