Wat is het verschil tussen Nul-op-de-meter Energienota nul en energieneutraal

Wat is het verschil tussen Nul-op-de-meter Energienota nul en energieneutraal

Begrippenlijst RVO brengt orde in spraakverwarring

Nul-op-de-meter, Energienota nul, energieneutraal en bijna energieneutraal. Om een einde te maken aan de Babylonische spraakverwarring rondom energie-ambities, is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een begrippenlijst ingesteld die ervoor zorgt dat meer eenduidigheid en begrip ontstaat op het gebied van energiezuinige nieuwbouw.

Want wat is nu precies ‘bijna energieneutraal’ (BENG) en wanneer is deze term van toepassing? Wat is het verschil tussen gebruikers- gebouw- of materiaalgebonden energieverbruik precies? En wat is de wettelijke definitie van Nul-op-de-meter?

RVO begrippenlijst

De RVO begrippenlijst beantwoord deze vragen. Per begrip volgt een korte omschrijving en wordt uitgelegd hoe deze term door de markt en/of overheidsinstanties wordt gebruikt. Daarna volgt een toelichting met definities, bronnen en verwijzingen naar meer informatie. Per begrip is vermeld of het specifiek voor woningen of utiliteitsgebouwen is bedoeld.

ZEN

De lijst van definities is opgesteld op verzoek van de partners van het Lente-akkoord. Praktijkprofessionals Onno Dwars van VolkerWessers Vastgoed en Theo Smits van Heijmans hebben meegelezen en suggesties aangedragen. In het lenteakkoord is door vier grote brancheverenigingen in de bouw- en woning- en energiewereld het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (met de prachtige afkorting ‘ZEN’) opgericht.

De begrippenlijst is te vinden op de website van de RVO.

– Wat is het verschil tussen Nul-op-de-meter Energienota nul en energieneutraal –

Advertisment ad adsense adlogger