Nieuwe branchevereniging duurzame energie

Nieuwe branchevereniging duurzame energie

Onlangs is in Den Haag de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, NVDE, opgericht. 10 bestaande brancheverenigingen en 18 bedrijven zijn bij de lancering betrokken. In totaal vertegenwoordigd de nieuwe vereniging de belangen van zo’n 1.000 bedrijven en coörporaties. Als doelstelling is geformuleerd dat voor 2050 een volledige hernieuwbare energievoorziening wordt gerealiseerd in Nederland.

Voorzitter van de nieuwe vereniging is Teun Bokhoven. Oud-SER voorzitter en Rabobank CEO Herman Wijffels leidt de adviesraad.

Energietransitie

NVDE zal gaan fungeren als platform voor samenwerking binnen de duurzame energieketen en als gesprekspartner voor overheid en politiek. ‘De grote thema’s zoals het flexibel maken van het energiesysteem voor variabel energieaanbod en vraag en de grote omschakeling van aardgas naar andere vormen van verwarming vragen om een brede samenwerking in de energieketen’ aldus het persbericht van de NVDE. De vereniging is blij dat nu wordt samengewerkt door een brede en diverse achterban, en beschouwt dit als eerste succes.

Dynamisch proces

Teun Bokhoven over de oprichting: “De transitie naar een op hernieuwbare bronnen gebaseerd energiesysteem verloopt dynamisch. Deze transitie is spannend, en ook een uitdaging. Een uitdaging die vereist dat marktpartijen, nieuwe technologieën en regelgeving goed op elkaar zijn aangesloten. De kracht van de NVDE is een duidelijke focus op duurzame energie, met een brede blik vanuit de gehele keten: duurzame energieproducenten en coöperaties, landelijke en regionale systeembeheerders, energieleveranciers, toeleveranciers, en bedrijven die duurzame toepassingen zoals elektrisch laden en warmtepompen.”

Gezamenlijke koers verschillende brancheverenigingen

De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel of soms de volledige organisatie onder bij de NVDE. Dit vanuit de filosofie dat door bundeling er veel meer bereikt kan worden dan wanneer iedere brancheorganisatie voor zichzelf werkt. In een viertal beleidscommissies en in werkgroepen wordt de gezamenlijke koers door de leden ontwikkeld. Brancheorganisaties en de bedrijven die direct lid zijn van de NVDE bepalen zo samen de koers van de vereniging. De NVDE is gevestigd in Utrecht een heeft een bijkantoor in Den Haag.

Meer informatie en de deelnemende leden zijn te vinden op nvde.nl

– Nieuwe branchevereniging duurzame energie –

Advertisment ad adsense adlogger