Zeeuws windmolenpark zoekt nog investeerders

Zeeuws windmolenpark zoekt nog investeerders

Het te bouwen windmolenpark in Zeeland blijft de aandacht trekken. Het consortium dat verantwoordelijk zal zijn voor de bouw poogt momenteel (financieel) draagvlak voor het plan te krijgen in de provincie. In maart ging de Tweede Kamer al met het plan akkoord. Ondanks angst voor horizonvervuiling bij een aantal kustgemeenten, geeft de Zeeuwse Milieufederatie ZMf aan haar plannen te realiseren.

De ZMf is aanjager van Windpark Borssele, zoals het project wordt genoemd. Voor de Zeeuwse kust komen zo’n 250 windmolens in de monding van de Westerschelde. De plannen zijn onderdeel van het Energieakkoord en zouden binnen vijf à zes jaar alle Zeeuwse huishoudens van stroom moeten voorzien. Met 700 megawatt aan energie zou het windpark anderhalf keer zo veel opleveren als de kerncentrale in Borssele nu levert.

Financiering nog niet rond

De financiering en het ondernemingsplan zijn echter nog niet rond. Het windmolenpark vergt een investering van twee tot twee-en-een-half miljard euro. De initiatiefnemers gaan nu op zoek naar meer draagvlak in de provincie. Via omroep Zeeland geeft Tjeu van Mierlo van de ZMf aan dat de campagne zich vooral erop richt de angst voor mogelijke horizon-vervuiling weg te nemen. Aangezien het park op 22 kilometer buiten de kust komt te liggen zouden volgens ZMf de windmolens enkel op zeer heldere dagen zichtbaar zijn. De bouw en de exploitatie van het windmolenpark kan volgens de initiatiefnemers veel werkgelegenheid voor Zeeland opleveren. Naar schatting vijf tot zeshonderd banen tijdens de bouw, en daarna 140 structurele banen voor het onderhoud.

Europese tender

Pensioenbeheerder APG overweegt honderden miljoenen in het park te investeren, maar Harmen Geers van APG geeft aan dat het nog maanden duurt voordat er een definitieve beslissing wordt genomen. “Op dit moment wordt het windgedrag op zee in kaart gebracht, en met die gegevens gaan de specialisten deze zomer rekenen. Eind van dit jaar gaat de Europese tender open voor het windpark op zee. Dat is voor ons het moment om te beslissen.”
In 2009 nam de Zeeuwse Milieu Federatie het initiatief voor de bouw van het windmolenpark. Daarvoor is een consortium opgericht met de naam ZOWP, het Zeeuws Offshore Wind Project. Dat bestaat uit de ZMf, Zeeland Seaports, Delta, Heerema, Verbrugge en Zeeuwind. De aanbesteding is gepland oor maart 2016.

Advertisment ad adsense adlogger