Brandmeldinstallaties en Bouwbesluit-eisen per 1 januari 2015

Brandmelder

Vanaf begin 2015 veranderen de eisen voor brandmeldinstallaties (BMI’s) en de daaraan gekoppelde ontruimingsalarminstalaties (OAI’s). Per 1 april 2012 waren deze al gewijzigd maar bij de aanstaande jaarwisseling eindigt het overgangsrecht voor de bestaande installaties. Lees ondermeer via de onderstaande links meer over brandmeldinstallaties en Bouwbesluit-eisen per 1 januari 2015.

In overleg met FME heeft het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) een infoblad opgesteld waarin is uiteengezet welke de eisen per begin 2015 zijn.

De infobladen gaan ondermeer over in welke situaties een BMI/OAI in beginsel verplicht is. Het infoblad is te kort om in te gaan op gelijkwaardigheid ofwel de mogelijkheid om – ook al is een BMI/OAI formeel vereist – aan te tonen dat op basis van onder meer overzichtelijkheid van de situatie, afgezien kan worden van de aanleg van een BMI/OAI of dat met andere eisen aan de installatie kan worden volstaan,
en het andere blad gaat over welke eisen er gelden voor de aanleg, het onderhoud en de inspectie. Welke certificaten zijn er, en welke zijn verplicht. Het Bouwbesluit noemt alleen het inspectiecertificaat, dat in een aantal situaties verplicht is. Andere certificaten zijn niet verplicht maar kunnen wel meer waarborg geven dat de werkzaamheden kwalitatief goed zijn uitgevoerd.

Nadere algemene informatie hier.
Specifieke infosheets: Bouwbesluit en brandbeveiligingsinstallaties voor ondernemers
en Certificatieschema’s BMI – kansen en mogelijkheden.

Advertisment ad adsense adlogger