NTA voor ‘Semantisch modelleren in gebouwde omgeving’

NTA in de maak voor 'Semantisch modelleren in de gebouwde omgeving'

De normcommissie ‘Informatie-integratie en interoperabiliteit’ heeft in overleg met het BIMloket besloten om een NTA op te stellen.

De NTA wordt ontwikkeld op initiatief van de normcommissie en het BIMloket

Deze definieert een flexibele methode om gegevens uit te wisselen in een project op basis van een, tussen de betrokken partijen overeengekomen, gegevensstructuur voor één of meer specifieke levensfases van een bouwwerk.

De normcommissie ‘Informatie-integratie en interoperabiliteit’ is tot de conclusie gekomen dat relevante internationale normen niet toereikend zijn voor de behoefte van opdracht gevende partijen in Nederland.

Duidelijkheid

De initiatiefnemers vinden het van belang dat op korte termijn duidelijkheid geboden wordt binnen de sector over de bereikte consensus met betrekking tot gegevensuitwisseling. Zij hebben de NTA aangegrepen om dit beschikbaar te stellen aan de sector.

Veel animo

De NTA wordt ontwikkeld op initiatief van de normcommissie en het BIMloket. Onder de leden en stakeholders vanuit de GWW-sector bleek de animo om deze NTA te ontwikkelen groot. Bovengenoemde partijen hebben zich aangesloten bij dit initiatief.

NEN heeft op basis hiervan een werkgroep opgezet en ondersteunt deze procesmatig. E.e.a. is naar verwachting voor het eind van 2019 afgerond en gepubliceerd.

Aanmelden

Er is inmiddels een concept van de NTA 8035. Belanghebbende en geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 1 oktober 2019 aanmelden om de conceptversie te bekijken en aanmelden voor de werkgroep kan via kid@nen.nl.

Advertisment ad adsense adlogger