Schoolvoorbeeld van inzichtelijke gebouwprestaties

Schoolvoorbeeld

Gebouwautomatisering als onmisbare duurzame schakel

Gebouwautomatisering is een onmisbare schakel in het beheersen van het duurzaamheidsconcept. Dat blijkt wel uit de vierde business case van de Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering over het Van Lodenstein College in Barneveld. Schoolvoorbeeld van gebouwprestaties 
die inzichtelijk worden gemaakt.

Het Van Lodenstein College in Barneveld is een reformatorische school waar jongeren vmbo-, havo- en vwo-onderwijs volgen. De waarde die de school vanuit geloofsovertuiging hecht aan goed rentmeesterschap, is een belangrijke basis geweest voor de nieuwbouw. John Smith, facilitair manager van het Van Lodenstein College, legt uit: ‘Wij hebben de wereld slechts in bruikleen. Daarom vinden wij het belangrijk dat deze in goede staat wordt doorgegeven aan de volgende generatie. In relatie tot de nieuwbouw van de school zien wij goed rentmeesterschap dan ook als de duurzame ontwikkeling van een gebouw waarmee we met een gerust hart de toekomst tegemoet kunnen treden.’

Duurzaamheid

Het woord is gevallen. Duurzaamheid. Daarover wil Arie Huisman, managing partner van DWA, wel wat kwijt. ‘Duurzaamheid is een groot goed. Maar het wordt te veel en te vaak gebruikt zonder dat er inhoud aan wordt gegeven. Als een etiket dat wordt opgeplakt of een checklist die wordt afgevinkt. Ik vraag me oprecht af wat de meerwaarde is van duurzaamheid als je het geen invulling geeft? Met deze business case willen we nader ingaan op de rol van gebouwautomatisering in het integrale duurzaamheidsconcept. En daar hoort ook bij dat we de technologische oplossingen onderdeel maken van de gebruiksperiode voor een beheersbare exploitatie.’
Later meer over de wijze waarop de partijen in deze business case dit verder concreet hebben gemaakt. Eerst een korte introductie van de partijen die betrokken waren bij dit bijzondere samenwerkingsverband.

Lees verder in editie 6-2013

Advertisment ad adsense adlogger