Slechtere wegen door bezuiniging gemeenten

Bezuiniging

Verdergaande bezuinigingen op infrastructuur vormen een bedreiging voor de bereikbaarheid en doorstroming in Oost-Nederland. Bovenop de bezuiniging van 6,4 miljard euro van de Rijksoverheid schroeven ook lagere overheden de financiering van infraprojecten terug. De gemeenten in Flevoland, Gelderland en Overijssel gebruiken de kaasschaafmethode op onderhoud van onder andere wegen, bruggen en viaducten en stellen vervangingen uit. Infrabedrijven in de regio, verenigd in Bouwend Nederland, vrezen het ergste voor de economie, de bereikbaarheid en de werkgelegenheid in de regio.

De Rijksoverheid wil in de periode tot 2028 in totaal 6,4 miljard euro bezuinigen op het infrastructuurfonds in Nederland. Oost-Nederland wordt zwaar getroffen door deze bezuiniging. Zo staat uitbreiding van onder andere de N35 en de de A1 onder druk en worden investeringen in diverse vaarwegen getemporiseerd, waaronder de verbreding en verdieping van de Twentekanalen. Hierdoor is de belangrijke mobiliteitsfunctie van de regio voor bijvoorbeeld goederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven in gevaar. De rijksbezuinigingen zorgen dat ook lagere overheden de financiering van infraprojecten uitstellen of intrekken. Bijvoorbeeld bij de verbreding van de A1, waarvan de regio zou (voor)financieren.

Verkeersveiligheid

De infrabedrijven in Oost-Nederland vrezen het ergste voor de toekomst. Door de crisis in de bouw hebben zij hun omzet de afgelopen jaren zien teruglopen, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid. Faillissementen bij bouw- en infrabedrijven zijn aan de orde van de dag.

Daarbij komt dat ook in de gemeentelijke begrotingen wordt bezuinigd op infrastructuur. Dit terwijl gemeenten zelf aangeven dat het onderhoud achterloopt. Het gevolg hiervan is dat de wegen minder goed toegankelijk zijn en dat ze onveiliger worden, waardoor de kans op verkeersongelukken toeneemt. Voor wegbeheerders is er een extra risico dat zij in de toekomst vaker juridisch worden aangesproken door de weggebruiker op schade vanwege achterstallig onderhoud.

Een aantal gemeenten bezuinig ook op vervanging (zoals van bruggen en viaducten) waardoor sommige bruggen al zijn gesloten voor het verkeer. Nieuwe investeringen in bijvoorbeeld rondwegen worden op de lange baan geschoven, terwijl de economische en infrastructurele maatregelen nodig zijn.

Mobiliteit

Voorzitter Johnny Koster van het Infraplatform Oost van Bouwend Nederland: ‘De terugval in investeringen in infrastructuur heeft gevolgen voor de gehele regio. Niet alleen infrabedrijven, maar allerlei aan de bouw gelieerde sectoren komen nog verder in de problemen. Daarbij komt dat achterstallig onderhoud en het -uitstellen en afblazen van noodzakelijke infrastructurele projecten de mobiliteit in de regio verder onder druk zetten, wat zich ook zal vertalen in economische teruggang.’

Klik hier voor meer informatie

Lees verder in editie 3-2013

Advertisment ad adsense adlogger