Risico benadering | Conventionele explosieven

Conventionele explosieven

Risico benadering in onderzoek naar Conventionele explosieven

Conventionele Explosieven of CE worden regelmatig in bouwputten aangetroffen. Elk jaar worden in Nederland gemiddeld 2.000 meldingen bij de EOD gedaan voor het ruimen van Conventionele Explosieven. Het gaat dan om maar liefst 50.000 Conventionele Explosieven. Voordat grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd is het lang niet altijd duidelijk of er explosieven in de grond zitten. Om met dit bijna permanente risico voor bouwprojecten om te gaan is de WSCS-OCE regelgeving opgesteld. In het kader van het afstuderen van de studie Construction Management and Engineering aan de TU Delft, heeft Maarten Dijkstra in het afgelopen half jaar het onderzoeksproces naar Conventionele Explosieven bij Rijkswaterstaat onderzocht.

Vanuit de Arbowet is een opdrachtgever verplicht veiligheidsrisico’s mee te geven aan opdrachtnemers in bouwprojecten, zodat opdrachtnemers hiermee rekening kunnen houden bij de bieding. De opdrachtnemer is op basis van het Arbobesluit verplicht om op basis van deze veiligheidsrisico’s zijn (integraal) Veiligheidsplan en bijbehorende Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. Het mogelijk aanwezig zijn van explosieven in de grond is een expliciet risico dat in een RI&E dient te worden uitgewerkt. In de RI&E worden beheersmaatregelen ontworpen om veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk bij de bron te beheersen en daarmee ongevallen te voorkomen. Er zijn twee redenen waarom het belangrijk is dat de opdrachtgever in deze fase de veiligheidsrisico’s in kaart brengt:

  1. De opdrachtgever kent als eigenaar de staat van het huidige bouwwerk, grond, restrisico’s voortvloeiend uit ontwerpbeslissingen en andere bijzonderheden;
  2. De opdrachtgever is als aanbestedende dienst verantwoordelijk voor veiligheid in de veiligheidsketen van aanbesteding en onderaanneming.

Omdat de bouw een van de gevaarlijkste sectoren is om in te werken, is aandacht voor veiligheid juist in deze sector van belang. De kans om in de bouw slachtoffer te worden van een ongeval is ruim 5x groter dan in de andere sectoren. De mogelijkheid om explosieven op te graven geeft daar bovenop een heel specifiek risico. Ongevallen met explosief materiaal zijn in principe vermijdbaar. Dat wil zeggen dat deze risico’s met de juiste veiligheidsmaatregelen zijn te voorkomen. Er zitten echter niet overal explosieven in de grond, het speurwerk en de opsporing van explosieven monden daarom snel uit in inefficiënte processen.

Lees verder in editie 6-2013

Advertisment ad adsense adlogger