Combinatie gaat dijk bij Marken versterken

Combinatie ‘Hof van Marken’ gaat dijk bij Marken versterken

Hof van Marken, een aannemerscombinatie van de Vries & van de Wiel en JLD Contracting, gaat de West- en Zuidkade van de dijk rond Marken buitenwaarts versterken.

De dijk om Marken aan de Zuidkade voldoet niet aan de huidige waterveiligheidsnormen

De combinatie is winnaar van de aanbesteding die Rijkswaterstaat heeft uitgeschreven voor de uitvoering van de dijkversterking. De werkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar van 2023.

Proefvakken

De tijd tot aan de start van de dijkversterking in 2023 gebruiken de aannemerscombinatie en Rijkswaterstaat om vergunningen aan te vragen. Ook om werkzaamheden af te stemmen met de inwoners en ondernemers en het ontwerp te optimaliseren.

Als onderdeel hiervan zullen er in 2022 twee proefvakken worden aangelegd. Met deze proefvakken kan worden vastgesteld dat het ontwerp in de praktijk uitpakt zoals bedacht. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, is mede afhankelijk van de planning van de aannemer. Dit zal zijn tussen 2025 en 2027.

Marken is na de realisatie van de dijkversterking de komende vijftig jaar beschermd tegen overstromingen.

BPKV-criteria

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van de beste prijs–kwaliteitverhouding (BPKV-criteria). De plannen van de inschrijvende bedrijven zijn onder andere beoordeeld op de criteria ‘hinderbeperking’, ‘waterveiligheid’, ‘communicatie en samenwerking’ en ‘zettingsbeheersing’. De aanbieding van Hof van Marken had de beste prijs–kwaliteitverhouding van alle partijen.

Bewoners betrokken

Tijdens de planvormingsfase van het project zijn bewoners nauw betrokken bij het ontwerpproces. In 2016 is in samenwerking met bewoners gekozen voor een buitenwaartse dijksterking. In 2018 startte de voorbereiding van de realisatiefase. In 2019 was er mogelijkheid tot inspraak op besluiten en vergunningen.

Bij de start van de aanbesteding in oktober 2020 heeft Rijkswaterstaat via een online marktplein de opdracht uitgezet voor uitvoering van het project.

Lees ook: Rijkswaterstaat wil gericht en met anderen innoveren

Nieuwe dijk

De dijk om Marken aan de West- en Zuidkade voldoet niet meer aan de huidige waterveiligheidsnormen. Delen van de dijk hebben stabiliteitsproblemen.

Daarnaast is de dijk te laag en is de steenbekleding op veel plekken niet stevig genoeg. Daarom wordt buitendijks, tegen de bestaande dijk, een nieuwe (hogere) dijk aangelegd. Daarna wordt de bestaande dijk weggehaald, waarbij zoveel mogelijk materialen uit de bestaande dijk worden hergebruikt in de nieuwe dijk.

Rijkswaterstaat ziet de dijkversterking als een uitdagend project, gezien de strenge criteria op gebied van waterveiligheid, kwaliteit en draagvlak in de omgeving. Daarnaast dient de nieuwe dijk te passen bij het cultuurhistorisch karakter, het landschap en de natuur op en rond Marken.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dit project maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit, sinds de Deltawerken.

Minimaal 1.500 km dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.

Bron: Rijkswaterstaat

Advertisment ad adsense adlogger