Eerste BRL-certificaten uitgereikt aan zeven producenten

De eerste certificaten zijn uitgereikt aan zeven producenten die voldoen aan de gestelde milieueisen voor betonnen infraproducten conform BRL K11002. De uitreiking vond plaats door Kiwa bij het Betonhuis in Woerden.

Gemeenten wordt geadviseerd om het certificaat bij deze BRL op te nemen in de aanbestedingen

Betonhuis Bestrating heeft samen met Kiwa een beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld om transparante en betrouwbare milieuverklaringen van betonnen infraproducten te leveren onder toezicht van externe certificatie, de BRL K11002.

Kiwa is de certificerende instelling die de producten en processen in deze richtlijn toetst. De sectorvereniging Betonhuis Bestrating is de vereniging voor producenten van betonnen bestratingsmaterialen, voorheen BeST genoemd. De vereniging behartigt de belangen van haar leden door het bevorderen van het duurzaam produceren en aanbesteden van de producten.

Kiwa beoordeelt op de productielocatie onder meer hoeveel en welke grondstoffen de producent heeft gebruikt. En hoeveel en welke energie er is verbruikt in het productieproces.
Met een certificaat op basis van BRL K11002 toont een producent van betonnen infraproducten aan dat het door hem gedeclareerde milieuprofiel overeenstemt met de daadwerkelijk geproduceerde producten.

Certificering

Een certificaat krijg je niet zomaar. Allereerst stelt de producent een duurzaamheidsverklaring op. Er vindt een externe review van de MKI (milieukostenindicator) van de standaardproducten plaats.
De MKI-waarde wordt berekend uit de milieu-effecten die het resultaat zijn van een levenscyclusanalyse. Hoe lager de waarde, hoe kleiner de milieubelasting. Kiwa controleert of de gebruikte grondstoffen en energie overeenkomen met door de producent gebruikte waarden om de MKI te berekenen. Na goedkeuring ontvangt de producent een systeemcertificaat. Kiwa voert vervolgens jaarlijkse controles uit.

Aanbesteding

De BRL wordt bij opdrachtgevers zoals gemeenten onder de aandacht gebracht. Hen wordt geadviseerd om het certificaat bij deze BRL op te nemen in hun aanbestedingen. Dit zorgt ervoor dat de gevraagde data voor MKI en circulariteit worden gewaarborgd. Om dit te ondersteunen zijn een flyer en een animatie ontwikkeld.

Betonhuis

Betonhuis is de koepelorganisatie waarin Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), Cement&BetonCentrum (C&BC) en Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) vertegenwoordigd zijn.

Advertisment ad adsense adlogger