Grote onderhoudsopgave in Noord-Holland van start

Grote onderhoudsopgave in Noord-Holland van start

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaf gisteren bij de sluizen in IJmuiden de aftrap voor de grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland.

“Veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw”

Tot 2030 staat de renovatie en vervanging van twaalf bruggen, drie tunnels, drie wegen en vijf sluizen en het gemaal IJmuiden op het programma. Komende jaren wordt tevens in het kader van groot onderhoud ruim negentig km snelweg vernieuwd en grotendeels vervangen door stiller asfalt. In de eerste plaats om de infrastructuur veilig en bereikbaar te houden, in de 2e plaats om het duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Van Texel tot Amsterdam

De opgave in Noord-Holland kenmerkt zich door de grote hoeveelheid kunstwerken die de komende jaren gerenoveerd of vervangen worden en de vele waterwerken die hier onderdeel van uitmaken. Veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Sinds die tijd is het verkeer enorm toegenomen en zijn vrachtwagens een stuk zwaarder geworden.

Van Nieuwenhuizen: “Een megaklus van Texel tot Amsterdam en van IJmuiden tot aan Hoorn. 23 projecten in 1 provincie waar alle partners samen hun schouders onder zetten, zodat Noord-Holland door deze opknapbeurt ook in de toekomst goed bereikbaar blijft over de weg en het water.”

Onderhoudsopgave

De planning van de renovatie en vervanging ligt nog niet vast, de meest urgente kunstwerken worden als eerste aangepakt. Dit zijn het sluizencomplex bij IJmuiden, de veerverbinding tussen Texel en Den Helder, de Prins Willem Alexandersluis bij Schellingwoude en de Schellingwouderbrug.

De opgave in Noord-Holland kent een voorlopige vervangingswaarde van zo’n € 1 miljard. Het vernieuwen van zoveel infrastructuur, terwijl deze volop wordt gebruikt, vraagt om een doordachte aanpak.

(Lees verder onder de afbeelding).

Grote onderhoudsopgave in Noord-Holland van start 1

Spreiden

Om de hinder in de regio te beperken voor het autoverkeer en vrachtvervoer, moet het drukke netwerk van snelwegen en vaarwegen in stand blijven tijdens de werkzaamheden. Een van de maatregelen die hiervoor wordt genomen is het bewust spreiden van de onderhoudsopgave over een flink aantal jaren zodat de hinder wordt beperkt.

Samen met andere (vaar)wegbeheerders en marktpartijen en in overleg met de omgeving plannen we alle onderhoudsprojecten en combineren we werkzaamheden zo veel mogelijk. Met deze aanpak wordt – nog veel meer dan nu het geval is – vroegtijdig in gesprek gegaan met alle betrokkenen over de totale, integrale, opgave inclusief bereikbaarheid van de regio.

Werkzaamheden

Tot aan het vervangen of renoveren worden alle kunstwerken in de gaten gehouden met inspecties en keuringen en wordt er onderhoud uitgevoerd uit wanneer dit nodig is. Groot onderhoud aan de rijkswegen is eens in de vijftien jaar nodig als gevolg van slijtage van het asfalt.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de deklaag door nieuw asfalt, het vervangen van voegovergangen en het verbeteren van de regenwaterafvoer. Dit werk is in het najaar van 2019 van start gegaan op de snelweg A9 bij knooppunt Rottepolderplein.

In 2019 en 2020 zullen alle grote snelwegen in Noord-Holland, zoals de snelweg A1, A4, A8 en A10, in meer of mindere mate nieuw asfalt krijgen. Uiteindelijk wordt ruim 90 km snelweg vernieuwd en grotendeels vervangen door stiller asfalt. Om hinder van het werk voor de weggebruikers zoveel mogelijk te voorkomen wordt er vooral ’s nachts en in het weekend gewerkt.

Advertisment ad adsense adlogger