Wegdek monitoren met Wegenwijs

Het wegdek monitoren met Wegenwijs

Sensoren in auto’s die de kwaliteit van het wegdek monitoren en zo wegbeheerders meer inzicht en controle bieden met minder overlast voor de weggebruiker. De naam: Wegenwijs. Na een pilot in Noord-Holland is er nu ook de eerste klant: A-Lanes A15 gaat Wegenwijs inzetten om in ieder geval in 2020 het areaal te monitoren.

Rafeling wordt gemeten met sensoren en algoritmes worden ingezet om de data door te vertalen in informatie

Hoe lang gaat een wegdek nog mee? Wanneer moet onderhoud of vernieuwing plaatsvinden? Weginspecties zijn nodig om antwoord te geven op deze vragen. Bij zo’n inspectie kijkt de inspecteur onder meer naar de mate van rafeling. Dit gebeurt grotendeels met beeldmateriaal en vaak is een wegafzetting onvermijdelijk.

Rafeling

Een idee van een projectleider Coen Smits bij Unihorn / Strukton klonk in de zomer van 2019 nog als een utopie, maar een half jaar later is deze innovatie werkelijkheid. Smits: “Bij het uitvoeren van inspecties vanaf beeldmateriaal is rafeling soms lastig te beoordelen. Dit ervoeren wij in 2019 bij een inspectie van een tweelaags ZOAB. Op beeld leek er geen rafeling te zijn, maar toen ik er met de auto overheen reed, hoorde ik wel degelijk een ander bandengeluid dan op de naastgelegen rijstroken. Dit was voor mij de voornaamste indicator dat er wel degelijk iets aan de hand was.”

Smits werkte een idee uit om rafeling te meten met sensoren en algoritmes in te zetten om de data door te vertalen in informatie. Met een proof of concept toonde hij aan dat de verschillende rafelingscategorieën uit geluidopnames zijn af te leiden. In de zomer van 2019 kreeg hij de kans om zijn idee binnen Strukton Civiel te pitchen. En met succes, want met het projectteam kreeg hij budget om het algoritme op te zetten en te trainen. “Daarna kwam alles in een stroomversnelling en werd de innovatie Wegenwijs geboren,” vertelt Smits.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Algoritme

Strukton Civiel haakte DotX Control Solutions aan als partner om de technische ontwikkeling mee op te starten. Na een paar weken opnames maken en trainen kon al worden geconcludeerd dat het algoritme ‘Wegenwijs’ net zo nauwkeurig was als een inspecteur in het bepalen van de ernst van de rafeling. Het geeft zelfs beter inzicht in de ernst, omdat er een waarschijnlijkheid aan de ernstcategorie kan worden toegevoegd. Daardoor is het beter in te schatten of de rafeling zich op de grens tussen twee ernstklassen bevindt. Dit is van belang om de restlevensduur te voorspellen.

Pilot

Strukton monitort sinds een aantal maanden de N246 bij Beverwijk (Noord-Holland) met Wegenwijs. Het doel van deze pilot is te laten zien dat Wegenwijs achteruitgang inzichtelijk maakt. Daarnaast leert de proef hoeveel data er werkelijk nodig is om een goede voorspelling van de restlevensduur te doen.
Op basis van de resultaten tot nu heeft A-Lanes A15 besloten om Wegenwijs in te zetten om in ieder geval in 2020 het areaal te monitoren. A-Lanes A15 is daarmee de eerste klant voor Wegenwijs. Smits: “We gaan dit gebruiken om meer te leren over de nauwkeurigheid en om het algoritme nog beter te trainen.”

Advertisment ad adsense adlogger