Overheid investeert € 200 miljoen in bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

€ 200 miljoen voor betere bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

Het rijk en de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) starten een programma om de bereikbaarheid van, naar en in de regio te versterken. Doel is om de groeiende Amsterdamse regio ook in de toekomst bereikbaar en internationaal concurrerend te houden.

Hiervoor komt € 200 miljoen beschikbaar, naast de al toegekende € 250 miljoen voor Schiphol Plaza, waar de capaciteit van het trein-, bus- en autoknooppunt voor reizigers wordt vergroot. Dit hebben minister Schultz van Haegen, staatssecretaris Dijksma en bestuurders van de MRA besloten. Als eerste concrete stap binnen het programma ondertekende de minister vorige week de verkenning van de verbreding van de A6 bij Almere – Lelystad.

Programma Bereikbaarheid

De Metropoolregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. In het programma stemmen rijk en regio investeringen in de bereikbaarheid van, naar en in de MRA intensief op elkaar af. Het programma richt zich op alle manieren van vervoer. Daarbij wordt het komende jaar ook gekeken naar alternatieve mogelijkheden, zoals lightrail-oplossingen. Er zijn oplossingen voor de korte termijn afgesproken, waaronder maatregelen om de afwikkeling van het verkeer tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Op de lange termijn moet het programma meer flexibiliteit en bijsturingsmogelijkheden bieden. In het programma zoeken rijk en regio ook de samenwerking met andere partijen die de bereikbaarheidsopgaven beïnvloeden, zoals vervoersbedrijven en (grote) werkgevers.

Stedelijke ontwikkeling

Het besluit tot oprichting van het Programma Bereikbaarheid is één van de uitkomsten van het jaarlijkse MIRT-overleg tussen rijk en regio. Gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland: “Het Programma Bereikbaarheid is een belangrijke en goede stap. Maar de gereserveerde middelen zijn nog niet voldoende voor de grote bereikbaarheidsopgaven waar de Amsterdamse regio de komende jaren voor gesteld staat”. De ontwikkeling van woningen, bedrijfslocaties en andere functies vindt vooral plaats in stedelijk gebied. Investeringen in stedelijke bereikbaarheid zijn een cruciale randvoorwaarde om deze verdichting in de stad mogelijk te maken. Rijk en regio gaan in het programma dan ook intensiever samenwerken aan de bereikbaarheid binnen de steden. Het beschikbaar gestelde rijksbudget komt bovenop al toegezegde budgetten voor deze projecten.

Advertisment ad adsense adlogger