Big data analyse vindt weg naar Nederlandse infrastructuur

Big data analyse vindt weg naar Nederlandse infrastructuur

Rijkswaterstaat is deze maand begonnen met een innovatieve verkeersproef die tot een betere doorstroming van verkeer moet leiden. Dat zou moeten gebeuren door gebruik van big data.

De proef omvat het verzamelen van verkeersdata uit de verkeerslichten, de toeritdoseer-installaties bij de snelwegen, radarsensoren en de (verwachte) brugopeningen. Door de verzamelde gegevens met elkaar te combineren en te analyseren, kan het verkeerssysteem de verkeerslichten beter laten samenwerken. Zo moet een beter doorstroom van verkeer worden bereikt.

Big data

Big data is dus niet alleen geschikt om gebouwen efficiënter te gebruiken, maar ook wegen. De proef met gekoppelde verkeersystemen duurt ruim drie maanden en wordt uitgevoerd op een van de drukste verkeersknelpunten in Noord-Holland, de Thorbeckeweg in Zaanstad (N516). Als de proef slaagt kan dit systeem in vergelijkbare situaties in Nederland gebruikt worden om de doorstroming bij drukke verkeerssituaties te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten. De proef is eind november afgelopen, daarna worden de resultaten bekend gemaakt.

Smart Mobility

De proef in Zaanstad is onderdeel van Praktijkproef Amsterdam (PPA). De Praktijkproef Amsterdam heeft tot doel stapsgewijs toe te werken naar een toekomst waarin auto’s, verkeerslichten en informatieborden met elkaar zijn verbonden en volledig samenwerken. Zo draagt de Praktijkproef Amsterdam bij aan een betere doorstroming van het verkeer, minder files en goed gefaciliteerde weggebruikers. In het deelproject PPA Noord werken de provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, stadsregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam samen aan deze ‘Smart Mobility’ technologieën.

Advertisment ad adsense adlogger