Normontwerp ordening ondergrondse netwerken

Ondergrondse infra en netwerken krijgen nieuwe norm

Ordening van ondergrondse netten (NEN 7171-1) is update van de versie uit 2009 en nu voor commentaar gepubliceerd. Deze norm geeft aanwijzingen voor de indeling van infrastructuur in de ondergrond.

“Ordening ondergrondse netwerken Deel 1: Criteria als normontwerp door NEN gepubliceerd”

Steeds meer ondergronde infra

De ondergrond wordt steeds voller. De grote transities, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie en het verdichten van woningbouw, zorgen voor ruimtelijke impact onder en boven de grond. Zorgvuldig omgaan met de bodem en ondergrond is dan ook voor elk project in Nederland een voorwaarde voor het slagen daarvan.

Onderwerpen in het normontwerp

In dit normontwerp worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Welke kabels en leidingen op hoofdlijnen bestaan en welke eigenschappen deze bezitten.
• Welke functies en ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op kabels en leidingen en waarom.
• Wanneer sprake kan zijn van onderlinge beïnvloeding.
• Aan welke afspraken en aan welke (richt)afstanden (bij voorkeur) wordt voldaan.

Het normontwerp verschaft inzicht in de eigenschappen, randvoorwaarden en eisen bij het ordenen van ondergrondse netten.

Commentaar indienen

De publieke commentaarronde loopt tot 1 september 2023. U kunt uw commentaar en suggesties indienen via de website van NEN.

Meepraten over de inhoud van normen?

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie Ordening van ondergrondse netwerken houdt zich bezig met Ordeningsregels voor veilige en duurzame ondergrondse infrastructuur voor elektriciteit, water, gas, telecom, warmtelevering, riolering en mogelijk andere toekomstige ontwikkelingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bouw@nen.nl.

Over NEN

In Nederland is NEN al ruim 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.

NEN Normontwerp ordening ondergrondse netwerken.

Advertisment ad adsense adlogger