Politiek akkoord nieuw stuk A16 Rotterdam

Politiek akkoord nieuw stuk A16 Rotterdam

Het verkeer in de regio Rotterdam neemt nog altijd toe, en daarmee ook verkeersopstoppingen en vertragingen. Minister Schultz van Haegen en wethouders Langenberg (Rotterdam) en Fortuyn (Lansingerland) hebben daarom maatregelen aangekondigd. Tussen de A13 en het Terbregseplein zal in de toekomst een verlenging van de A16 worden aangelegd. Met de nodige maatregelen om overlast te minimaliseren.

De minister en wethouders hebben een Inpassingsovereenkomst A16 getekend. Minister Schultz: “Het verkeer in de regio Rotterdam groeit en daarmee de files. De aanleg van deze nieuwe snelweg is goed voor de doorstroming van het verkeer in dit economisch belangrijke gebied. We zijn samen tot een mooi pakket van maatregelen gekomen en zetten daarmee weer een belangrijke stap richting de aanleg van de weg.” Wethouder Langenbeg benadrukt dat bij de Inpassingsovereenkomst rekening is gehouden met de omgeving. Ook Fortuyn is tevreden, omdat diverse voorstellen voor aanpassingen doorgevoerd gaan worden.

Minder overlast

Na eerdere afspraken voor de inpassing van de weg hebben de minister en de regio recent een aantal aanvullende maatregelen afgesproken. De gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland hebben daarop in oktober 2015 voor ondertekening gestemd. Afgesproken is dat de landtunnel in het Lage Bergse Bos vier meter lager wordt aangelegd dan nu in het ontwerp-tracébesluit is opgenomen. Dit zorgt voor minder (geluids)overlast voor de omstanders. Verder is vanwege landschapsbehoud, afgesproken dat de tunnelmond in het Terbregseveld verder naar het zuiden zal worden verlegd. De regio stelt hiervoor 4,4 miljoen euro extra ter beschikking. Bovendien is het recreaduct tussen de Vlinderstrik en het Schiebroeksepark verbreed naar 16 meter. Dit is een verbinding voor recreanten zoals fietsers en wandelaars. Het ministerie meldt dat de regio ruim 100 miljoen euro bijdraagt aan de inpassingsmaatregelen voor de A16. Het Rijk trekt ruim 165 miljoen euro uit voor inpassing van de weg.

ZOAB-fijn tegen geluidsoverlast

Daarnaast worden er op verschillende locaties langs het tracé extra of hogere geluidsschermen aangebracht dan wettelijk is verplicht. Ook wordt op de A16 Rotterdam en op delen van de A20 bij het Terbregseplein en de afslag Prins Alexander het zeer stille asfalt tweelaags ZOAB-fijn toegepast. Bovendien wordt bekeken of toekomstige innovaties kunnen worden toegepast om geluidsoverlast te beperken. Ook wordt onderzocht of de vormgeving van de tunnelmonden geoptimaliseerd kan worden voor een kwalitatief betere inpassing en om geluidsoverlast te beperken. De vaststelling van het Tracébesluit voor de nieuwe weg zal naar verwachting begin 2016 plaatsvinden. De oplevering van de weg is voorzien in de periode 2021-2023.

– Politiek akkoord nieuw stuk A16 Rotterdam –

Advertisment ad adsense adlogger