Verbreding A67 en A58

Verbreding A67 en A58

Aandacht voor innovatie bij verbetering snelwegen

In 2016 start een verkenning naar maatregelen voor de A67 Leenderheide-Venlo, waaronder een wegverbreding op het traject tot Asten. Minister Schultz van Haegen, van Infrastructuur en Milieu, heeft hierover afspraken gemaakt met regiobestuurders uit Brabant en Limburg, om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren.

Daarnaast wordt ook de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen St. Annabosch en Galder verbreed, naar 2×3 banen. Daarnaast gaan Rijk, regio, kennisinstellingen en marktpartijen op grote schaal aan de slag om slimmer van A naar B te komen met behulp van technische en digitale innovaties op de weg en in de auto, zogenoemde Smart Mobility/ITS.

Vestigingsklimaat

Minister Schultz sprak afgelopen donderdag met de bestuurders uit Brabant en Limburg haar waardering uit voor de innovatieve wijze waarop de regio het proces heeft aangepakt. “Hiermee leggen we een gedegen basis voor een structurele vruchtbare samenwerking om Zuid-Nederland bereikbaar, leefbaar, veilig en economisch aantrekkelijk te houden en te versterken.” Een verbetering van de doorstroming van het verkeer is goed voor het vestigingsklimaat van de Brainport Zuidoost-Nederland en Greenport Venlo. Schultz is bereid voor het pakket aan maatregelen op de A67 en Smart Mobility 180 miljoen euro uit te trekken. Dit komt bovenop de 400 miljoen euro die ze investeert in de A58.

Innovatieve technieken

Het uitgangspunt voor de verkenning van de A67 is: inzet van nieuwe innovatieve technieken voor verkeersmanagement waar mogelijk, grotere capaciteit waar nodig. Het streven is om in 2022-2024 de eerste schop in de grond te hebben voor de wegverbreding. Om de verkeersveiligheid op korte termijn te verbeteren neemt Rijkswaterstaat de komende tijd aanvullende maatregelen. Zo wordt er tussen Leenderheide en Someren 26 kilometer vangrail geplaatst en de begroeiing aangepakt, zodat de weg overzichtelijker wordt. De verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen St. Annabosch en Galder volgt uit de verkenning InnovA58 die Schultz in 2013 startte. De minister streeft ernaar in 2020 met de werkzaamheden aan deze weg te beginnen. Een deel van het budget gaat naar een ‘living lab’ om innovaties te testen.

Smart Mobility

De ambitie van de regio is om de slimste snelweg van Europa te ontwikkelen, startend op de Brabantcorridor. Met Rijk, kennisinstellingen en marktpartijen wordt samengewerkt op het gebied van slimme mobiliteit (Smart Mobility) en intelligente transportsystemen voor zowel het hoofdwegennet als het onderliggend netwerk. De regionale partijen werken verder een bereikbaarheidsakkoord uit voor Zuidoost Brabant, met aandacht voor alle wijzen van vervoer. In de tussentijd wordt de ontwikkeling van de mobiliteit in de regio gemonitord. De regio start in 2016 een verkenning naar het ontwikkelen van een robuuste N279. Deze weg blijft 2×1 rijbaan, maar bestaande gelijkvloers kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt.

– Verbreding A67 en A58 –

Advertisment ad adsense adlogger