Rijksweg A24 ‘missing link’ in Rotterdams wegennet

Rijksweg A24 missing link in Rotterdams wegennet

Vanaf 2024 hebben automobilisten en vrachtwagenchauffeurs in de regio Rotterdam de beschikking over een nieuwe snelweg. De A24 verbindt de A20 en de A15 met elkaar en zorgt ervoor dat het verkeer in de drukke regio beter kan doorstromen.

‘We doen meer dan tunnels bouwen en asfalt draaien’

Minister Van Nieuwenhuizen: “Met deze nieuwe Rijksweg leggen we een missing link in ons wegennet aan. We verbeteren de bereikbaarheid van de grootste haven van Europa haven en onze industrie. Hierdoor neemt de drukte op de A15 en de Beneluxcorridor af en worden ook de wegen in en om de stad minder zwaar belast. We investeren in een cruciaal stuk infrastructuur.”

Landtunnel Aalkeetpolder

De A24 Blankenburgverbinding loopt tussen de A20 ten westen van Vlaardingen langs de Krabbeplas, onder de Nieuwe Waterweg (‘Het Scheur’) door en wordt ten oosten van Rozenburg aangesloten op de A15. Het gaat om een complex project waarbij de weg zo goed mogelijk wordt ingepast in de omgeving.

Zo wordt de snelweg deels verdiept aangelegd en komt er een landtunnel van 510 meter in de Aalkeetpolder. Onder het water wordt een 945 meter lange tunnel aangelegd. De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg met drie rijstroken per rijrichting.

Daarnaast omvat het project de aanleg van 2 knooppunten (van de A24 op de A20 en de A15) en de verbreding van de A20 tussen de A24 en het Kethelplein.

Nieuw Waterland

Voorafgaand aan de starthandeling voor de werkzaamheden voor de A24 opende Staatsbosbeheer symbolisch het nieuw ingerichte oostelijke deel van het Oeverbos bij Vlaardingen, dat Staatsbosbeheer beheert in opdracht van recreatieschap Midden-Delfland. Dit is het eerste gereedgekomen project van het kwaliteitsprogramma ‘Nieuw Waterland’.

Parallel aan de aanleg van de Blankenburgverbinding realiseren de regionale overheden onder leiding van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag dit kwaliteitsprogramma voor het gebied. Nieuw Waterland omvat een pakket aan maatregelen voor natuur, water, recreatie en geluid.

Meer dan tunnels bouwen

Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Op allerlei fronten wordt keihard gewekt aan het betrouwbaarder maken van de Zuid-Hollandse infrastructuur. De aanleg van de Blankenburgverbinding vormt een goed voorbeeld. We doen daarbij veel meer dan tunnels bouwen en asfalt draaien. Onder de vlag Nieuw Waterland vergroten we rond Vlaardingen, Maassluis en Rozenburg het aanbod en de kwaliteit van de recreatievoorzieningen.”

Nieuwe fietspaden zorgen voor een goede ontsluiting. In het stedelijk gebied krijgen autowegen een geluidsarm wegdek. Vermeulen: “Zo geven we de komende jaren een kwaliteitsimpuls aan de directe omgeving van de Rotterdamse haven en versterken we het vestigingsklimaat.”

Tol

Het totale project voor de rijksweg A24 Blankenburgverbinding kost 1,2 miljard euro. Voor de versterking van de kwaliteit van de omgeving van de snelweg trekken Rijk en regio ongeveer 51 miljoen euro uit.

Een deel van de aanleg van de weg wordt uit tol betaald. Het gaat om 316 miljoen euro, waarbij wettelijk is vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is.

Rijksweg A24 ‘missing link’ in Rotterdams wegennet. Lees ook:
Aanbesteding megaproject Blankenburgverbinding gestart.

Advertisment ad adsense adlogger