Deskundig maatwerk

Smals Dredging BV

13 juni 2014 was een heugelijke dag voor Koninklijke Smals. Op die dag verhuisden zij naar de nieuwe huisvesting aan de ­Keersluisweg te Cuijk. Vanaf dat moment werd alle interne kennis, kunde en krachten van het bedrijf en haar medewerkers gebundeld om zodoende nóg beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de klant. Deskundig maatwerk.

Smals Dredging BV bestaat sinds juni 2014. Smals Dredging is de nieuwe naam die voortkomt uit het samengaan van de ondernemingen ‘Aannemingsbedrijf Geluk’en ‘Klaar Baggertechnieken’. Mede met de kennis van Smals Bouwgrondstoffen bieden zij een geïntegreerde aanpak aan op het gebied van baggeren, productie van industriezand en grind, nat grondverzet, slib baggeren, met als bijzonder specialisme het ontwateren en het verwerken van slib en baggerspecie. Maarten Smals, directeur Business Development, geeft aan dat deze enorm krachtige bundel aan kennis en materieel zeer goed inspeelt op de wensen en behoeften van de samenleving voor waterveiligheid gerelateerde vraagstukken.

Eigen karakter

Familieonderneming Smals heeft zijn geheel eigen unieke karakter weten te behouden. De organisatie hanteert korte lijnen in de communicatie en transparantie in de wijze waarop de opdrachten worden aangenomen en uitgevoerd. ‘Bij Smals Dredging hanteren we vier kernwaarden: creativiteit, deskundigheid, toewijding en betrouwbaarheid’. Het goed en aansluitend bij het werk opgeleide personeel houdt van aanpakken. Door de duidelijkheid waarop gecommuniceerd wordt, staat de opdrachtgever niet voor verrassingen achteraf. ‘We denken graag in de opgaves van onze opdrachtgevers mee!’. De kunst is om een project volledig te kunnen managen van het beginstadium tot en met de nazorg achteraf. Smals Dredging werkt veelal samen met en voor, Rijkswaterstaat, Provincies, Waterschappen en gemeenten aan de waterveiligheid en een prettige leefomgeving. De onderneming heeft tachtig stuks drijvend materieel, waaronder 25 verschillende kleine profiel- en snijkopzuigers in huis. Uiteraard hoort hierbij het benodigd werkmaterieel!

Varieteit in baggerwerken

De tegenwoordige havens en vaargeulen worden steeds groter en dieper en vragen tegelijkertijd om intensief onderhoud. Smals speelt hierin een rol door gebruik te maken van de kennis van verwerking en eventuele vermarkting van vrijkomende grondstoffen. In binnenhavens is Smals actief in onderhoud met haar kleiner materieel. Doordat bepaalde zuigers dusdanig geengineerd zijn dat de zuigbuis alle kanten op kan bewegen, is het niet altijd nodig om aangemeerde boten te verplaatsen. Voor het recente onderhoudsproject in de zeehaven voor particuliere boten in Cannes was dit een bijzondere vereiste.
In de Kraaijenbergse Plassen in Cuijk wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de inrichting van een voormalig ontgrondingsgebied door het aan- en opspuiten van oevers en eilanden. Dit relatief grote werk van 12 miljoen kubieke meter zandverplaatsing en directe verwerking in oevers, voltooid een gebiedsontwikkelingsproject van zusteronderneming Smals Bouwgrondstoffen.

Maatwerk

Een van de kernactiviteiten is specialistisch baggerwerk. Smals Dredging is actief in het be- en verwerken van zwaar verontreinigend slib Een van de gehanteerde technologieën is het in eigen huis doorontwikkelde Baleen® Rapid Dewatering Systeem. Dit innovatieve ontwatering technologische hoogstandje, ontwatert slib of bagger met een grote processnelheid. Het gebaggerde slib-watermengsel wordt via een polymeer-unit in grote geotextiele zakken geperst. Kort gezegd vormt het slib met een toegevoegde flocculant, grotere deeltjes die in de zak achterblijven. Het tevens gezuiverde water ontsnapt via de poriën uit de zak. Het slib blijft achter en dikt in een paar weken goed in. Doordat het slib vergaand ingedikt is, zijn veel minder transportbewegingen nodig voor eventuele afvoer van het materiaal. Ook worden hiermee mogelijkheden voor nuttig hergebruik gecreëerd. De slib kan, vaak in één procesgang ook omgezet worden voor de aanleg van oevers. Met een goede behandeling gefixeerd en zelfs minder schadelijk voor het milieu worden gemaakt. Het credo van Smals is dan ook: ‘van bagger naar bouwstof’, waarmee samen met opdrachtgevers ‘fantastische resultaten kunnen worden bereikt!’, aldus Maarten Smals

Nu en later

Duurzaamheid staat bij Smals hoog in het vaandel. De onderneming beschikt momenteel over het CO2-bewustcertificaat Niveau 3 conform de CO2-prestatieladder. ‘De ambities liggen echter hoger’, geeft Maarten aan. Voor het uitvoeren van saneringen is Smals Dredging gecertificeerd voor het het toepassingsgebied van SIKB protocol 7003 ‘waterbodemsaneringen’. Naast deze prestaties voert de onderneming actief milieu- impact management uit conform de ISO 14001- systematiek en is Smals Dredging VCA** gecertificeerd.

Kracht

Een andere kernactiviteit van de Smals groep is het in eigen beheer ontwikkelen en exploiteren van winlocaties voor industriezand en grind. In combinatie met de nieuwe inrichting van de gebieden waar zand en grind gewonnen wordt, resulteert dit vaak in prachtig resultaat voor de leefomgeving. Bij deze gebiedsontwikkeling zijn vele partijen betrokken, zoals overheden, bewoners en gebruikers van het gebied. Vanaf het beginstadium wordt met deze stakeholders overlegd. Onduidelijkheid wordt hiermee voorkomen en mogelijke knelpunten kunnen in een vroeg stadium in beeld worden gebracht. Deze open communicatie resulteert vaak in een vruchtbare samenwerking, waarin de de kracht van de Smals groep schuilt. Kijk voor referenties en projecten op: www.smals.com

Keersluisweg 9
5433 NM Cuijk
T +31 (0)485 335 170
www.smals.com

Advertisment ad adsense adlogger