Grondig in velden en wegen

Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V

In 2014 is het alweer tachtig jaar geleden dat Bart van Wijlen Loondorscherij Van Wijlen heeft opgericht. In deze tachtig jaar zijn er uiteraard diverse veranderingen en ontwikkelingen geweest om te komen tot het huidige Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. met inmiddels de derde generatie aan het roer. De moderne, middelgrote onderneming heeft vier specialisaties: Infra, milieu, sport en groen. Grondig in velden en wegen.

Infra

Van Wijlen heeft een enorme groei doorgemaakt in deze tak van het bedrijf. Van het aanleggen en onderhouden van openbare wegen, bedrijfsterreinen en particuliere eigendommen tot het compleet bouwrijp en woonrijp maken van woonwijken en industrieterreinen. Ook verzorgt Van Wijlen klein- en grootschalig grondverzet.

Milieu

Van Wijlen exploiteert vanaf 1990 een milieustraat en heeft een eigen grondbank. Het bedrijf is hiervoor BRL9335-1 gecertificeerd en dat betekent dat zij individuele partijen grond mogen accepteren en toepassen conform de eisen die hieraan gesteld worden conform het besluit bodemkwaliteit. Daarmee is het hele traject in eigen beheer, wat een groot voordeel oplevert. Daarnaast voeren zij land- en waterbodemsaneringen uit. Ook Hiervoor is het bedrijf in het bezit van het BRL7000 certificaat.

SPORT

Van Wijlen onderhoudt sportaccommodaties en legt deze ook aan. Ook het onderhouden van natuurgrasvelden behoort tot het takenpakket in deze discipline. Van oudsher heeft het bedrijf veel expertise op het gebied van sportvelden in huis en steeds meer gemeenten en bedrijven weten Van Wijlen dan ook te vinden voor het aanleggen, onderhouden en renoveren van sportvelden. Naast natuurgrasvelden is Van wijlen ook actief op het gebied van kunstgrasvelden. Door hun geavanceerde machinepark zijn zij in staat om de velden aan te leggen, te onderhouden en deze op te ruimen. Het vrijkomende zand wordt hierbij gereinigd en gerecycled.

GROEN

Vanaf de jaren zeventig onderhoudt Van Wijlen het openbaar groen in de breedste zin van het woord. Het onderhouden van groenvoorzieningen, wegbermen en het onderhouden en aanleggen van vijvers en watergangen zijn slechts enkele voorbeelden van de werkzaamheden die het bedrijf uitvoert met hun ervaren personeel.

Kwaliteit

Van Wijlen staat voor kwaliteit. Nee zeggen tegen een opdracht, hoe gecompliceerd deze ook mag zijn, komt niet in hun vocabulaire voor. Flexibiliteit en service staan hoog in het vaandel en het bedrijf is 24/7 beschikbaar voor calamiteiten. Zorg voor mens en milieu is uiterst belangrijk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt dan ook een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Van Wijlen heeft dan ook de ISO 9001 certificering, het Groenkeur Kwaliteitskeurmerk en de VCA** certificering voor veiligheidsbeheersing achter haar naam staan.

Toekomst

Van Wijlen opereert milieubewust en met het oog op de toekomst. Het bedrijf heeft een open organisatie zowel voor haar klanten als werknemers. Communicatie is belangrijk en zorgt voor korte lijnen in het contact met de opdrachtgever. Van Wijlen heeft sinds kort een eigen App gelanceerd voor de urenregistratie. In maart 2015 is het streven om niveau 3 op de CO2 prestatieladder te behalen. Geen half werk bij Van Wijlen. Want waar Van Wijlen is, is er een weg.

Infra/Milieu/Sport/Groen
Heistraat 112a
5161 GJ Sprang-Capelle
T 0416 – 279569
info@vanwijlen.eu
www.vanwijlen.eu

  • Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. werkt momenteel aan de aanleg van het nieuwe industrieterrein Haven 8 in de gemeente Waalwijk. Werkzaamheden omvatten het aanleggen van de rioleringen, wegen en waterpartijen en het ophogen van de bouwpercelen.
  • Afgelopen jaar verzorgde Van Wijlen de herinrichting van het Olympiapark in Waalwijk. Het resultaat hiervan is een nieuwe gecombineerde parkeerplaats en sportboulevard voor de nieuwe sporthal en de atletiek-, hockey- en tennisverenigingen en leerlingen van de nieuwe middelbare school gevestigd aan het Olympiapark.
  • Het digitale experiment met waterschap Brabantse Delta is veelzeggend voor de koers die Van Wijlen is ingeslagen: volledig digitale registratie, volgsystemen en communicatie bij het maaien van watergangen sloten schonen. Een logische vervolgstap op het track and trace en de digitale werkbonnen die Van Wijlen al eerder invoerde.
  • Ook op het gebied van kunstgras zat Van Wijlen niet stil. Het bedrijf realiseerde in opdracht van de gemeente Waalwijk een Cruyff Court nabij het stadion van RKC Waalwijk. Afgelopen jaar werd ook het stadionveld van RKC voorzien van kunstgras. Van Wijlen verzorgde hiervoor de ombouw van een bestaand kunstgrasveld naar natuurgras en de uitruil van de onderbouwconstructies. Een mooi voorbeeld van duurzaam hergebruik van materialen.

Voor meer projecten kunt u terecht op: www.vanwijlen.eu

Advertisment ad adsense adlogger