Inheemse zaden voor duurzame biodiversiteit, Biodivers BV

Inheemse zaden voor duurzame biodiversiteit, Biodivers BV

De Spaanse ruiter, tengere rus, kleine leeuwentand of de kale jonker. Geen alledaagse namen voor iedereen. Voor eigenaar Peter de Groot van maatwerk en ecologisch adviesbureau
Biodivers is dit dagelijkse kost. Zijn bedrijf Biodivers is gespecialiseerd in het verzamelen, kweken en oogsten van inheemse bloemen- en plantenzaden. “Inheems erfgoed”, noemt Peter de Groot van Biodivers BV dat ook wel.

De zaden oogst Biodivers op verschillende plaatsen in Nederland. Dat ligt helemaal aan de plek waar een bloem of vegetatie goed gedijt. Op zijn eigen terrein in Oudewater worden kwetsbare en zeldzame soorten gekweekt. Als een van de weinige zadenleveranciers in Nederland oogst Biodivers in natuurreservaten. Onder de klanten van het bedrijf bevinden zich particulieren, overheden en bedrijven. Elke avond lopen de medewerkers van Biodivers door het veld in Oudewater om de zaden met de hand te oogsten. Op de andere locaties worden de zaden machinaal geoogst of met een dorsmachine, een-assige maaibalk of met de zeis. De zaden worden vervolgens gedroogd en geschoond om verdeeld te worden in mengsels, afgestemd op bodem, waterhuishouding, locatie en het beoogde doel. Het duurt circa een tot drie jaar na inzaai, voordat alle soorten zich goed hebben ontwikkeld en kan worden vastgesteld of de ingezaaide soorten zich hebben gevestigd, het zgn. peiljaar. Dit is belangrijk om op tijd het beheer bij te kunnen stellen. Biodivers geeft tevens ecologische en beheersadviezen aan haar klanten en geeft desgewenst een nazorg van drie jaar. Volgens De Groot vraagt elke locatie namelijk om andere zadenmengsels aangezien de ene bodem de andere niet is. Om de kennis over de zaden en zaaien door te geven start Biodivers in het komende voorjaar met het geven van cursussen zodat de kennis niet vergeten wordt.

Oorsprong

Het bedrijf vond zijn oorsprong in 1992, naar aanleiding van een internationaal Biodiversiteitsverdrag, gesloten in datzelfde jaar tijdens een milieutopoverleg in Rio de Janeiro, waarbij de aangesloten landen zich verplichtten de natuurrijkdommen in eigen land te behouden en te verrijken. Peter de Groot nam in 2004 het bedrijf over en draagt sindsdien bij aan het behoud van de flora en fauna in Nederland. Elke dag is een dag vol energie en inspiratie. Het is dan ook het doel van De Groot om te zorgen dat de inheemse zaden in Nederland worden verspreid. En dat is hard nodig want ook planten kunnen uitsterven wat weer gevolgen heeft voor de ecosystemen en dus de biodiversiteit. De samenhang tussen planten en dieren is van levensbelang. Bijen en vlinders zijn sterk afhankelijk van de lokale flora voor voedsel en dus voorplanting. Op het ogenblik is de bijensterfte een groot probleem. Zonder hen is bestuiving van bomen, planten en bloemen immers veel minder vanzelfsprekend en zal de voedselproductie in de landbouw minder efficiënt gaan worden.

Honey Highway

Om deze bijensterfte tegen te gaan is het project Honey Highway in het leven geroepen. Honey Highway is een initiatief van Deborah Post, waarbij de bermen van rijkswegen ingezaaid worden met biologisch bijenbloemenzaad en onderhouden worden zodat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Belangrijk voor de bijen is dat ze voldoende voedsel – nectar en stuifmeel – kunnen halen over een zo lang mogelijke periode om zo goed overwinteren mogelijk te maken. De rijkswegen zijn uitermate geschikt omdat dit, op natuurgebieden na, de enige onbespoten schrale grond is. De rest van Nederland bestaat uit raaigras en ook de boer zou gedeeltelijk over moeten stappen op kruidenrijk grasland. Koeien, bijen en weidevogels zouden hier heel blij van worden. Zeven kilometer A4 van Delft naar Schiedam is het begin en zal navolging krijgen door heel Nederland. Biodivers heeft, in samenwerking met Rijkswaterstaat, Gemeente Midden-Delfland, Provincie, burgers, sponsoren en bedrijven, de kennis voor het realiseren van een blijvend bijenparadijs in de bermen langs de rijkswegen. Een mooi voorbeeld van een ander project waarbij Biodivers zich inzet voor het behoud van de bijen is het natuurontwikkelingsproject bij bierproducent Heineken in Zoeterwoude. Heineken is bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen en wil onder andere graag iets doen tegen de bijensterfte. Biodivers heeft Heineken hierover geadviseerd en de zaadmengsels geleverd die in april 2013 zijn ingezaaid. Zo zijn intensief gemaaide gazons omgevormd tot bloemrijke weiden en bruikbaar geworden voor bijen.

Speciale mengsels

Biodivers heeft 72 typen zaadmengsels beschikbaar, welke zijn samengesteld voor speciale cultuurtechnische toepassingen. In overleg kunnen mengsels voor specifieke situaties worden samengesteld, zoals bijvoorbeeld een mengsel met relatief meer drachtplanten voor vlinders en bijen, WADI-mengsels, kruidenrijk graslandmengsels, etc.

Hoenkoopse Buurtweg 51
3421 GB Oudewater
T 0348-560286
F 0348-460691
www.biodivers.nl


Toepassingen van de zaadmengsels

 • Akkerranden
 • Bedrijfsterreinen
 • Bermen algemeen
 • Boerenerven
 • Dijkverzwaring en grondtaluds
 • Recreatieterreinen
 • Natuurterreinen
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Parken, landgoederen en terreinen van defensie
 • Herinrichting bouwgronden
 • Paardenweiden en bijenweiden
Advertisment ad adsense adlogger