Brochure: ‘Aan de slag met natuurinclusief bouwen’

Brochure Natuurinclusief Bouwen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) wil natuurinclusief bouwen stimuleren. Hiervoor is een brochure ontwikkeld.

“Voorbeelden van concrete projecten waarbij natuurinclusief gebouwd is en gemeenten die daarmee al aan de slag zijn

Een groot deel van Zuid-Holland bestaat uit bebouwd gebied. Toch heeft dit gebied waarde voor biodiversiteit: sommige diersoorten zijn juist voor hun rust- en nestplaatsen afhankelijk van de bebouwde omgeving. Door een steeds betere isolatie en afwerking van gebouwen is de aanwezigheid van die.

Maar door hier bewust rekening mee te houden bij (ver)bouw kunnen veel kansen gecreƫerd worden voor natuur in de bebouwde omgeving. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) wil daarom natuurinclusief bouwen stimuleren.

Biodiversiteit

Projectontwikkelaars kunnen door in hun projecten rekening te houden met natuur een belangrijke rol spelen wat natuurinclusief bouwen betreft. Projecten die natuurinclusief zijn kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan biodiversiteit en versterken de kwaliteit van de directe leefomgeving van de eindgebruikers van de gebouwen.

Brochure

Hiervoor is een brochure over natuurinclusief bouwen samengesteld. Hierin is te lezen wat natuurinclusief bouwen precies is, welke diersoorten hier baat bij hebben en wat voor maatregelen verschillende betrokken partijen kunnen nemen.

Ook worden er voorbeelden gegeven van concrete projecten waarbij natuurinclusief gebouwd is en van gemeenten die al aan de slag zijn met natuurinclusief bouwen.

Download de brochure Aan de slag met natuurinclusief bouwen

Advertisment ad adsense adlogger