Gebiedsontwikkeling met 300 woningen De Groene Heerlijkheid Deurne

De Groene Heerlijkheid in Deurne met 300 woningen in gang

Gebiedsontwikkelaar AM start met een haalbaarheidsonderzoek om een nieuwe, duurzame gebiedsontwikkeling toe te voegen aan Deurne. De gebiedsvisie ‘De Groene Heerlijkheid’ omvat ongeveer driehonderd woningen en appartementen.

“Nieuwe en duurzame gebiedsontwikkeling De Groene Heerlijkheid in Deurne komt een stap dichterbij”

De visie komt tegemoet aan de behoefte aan nieuwe koop- en huurwoningen in de Brabantse gemeente. Gemeente Deurne, AM en Voergroep Zuid hebben hiertoe samen de intentie ingezet.

Visie

De gebiedsvisie is uitgedacht op het bedrijventerrein tegen het spoor, waar nu Praxis en Welkoop gevestigd zijn. In de volksmond het ‘Boerenbondterrein’. Hierdoor wordt eveneens gekeken naar verplaatsing van deze retailers elders in de gemeente Deurne. Het woningaanbod in de huidige plannen bestaat uit in totaal circa driehonderd koop- en huurwoningen.

Het betreft verschillende typen huizen met twee of drie woonlagen en ook komen er appartementen. De nieuwe woonlocatie krijgt een dorpse sfeer en gemoedelijkheid passend bij het huidige karakter van Deurne.

Natuurinclusiviteit

Het uitgangspunt is om de woningen en appartementen duurzaam en gasloos te ontwikkelen met een hoge ambitie op het gebied van energie en comfort. De aanleg van groene verbindingen en een groen hart als ook de aandacht voor biodiversiteit zijn elementen waardoor natuurinclusiviteit extra aandacht krijgt. De haalbaarheid, het ruimtelijke ontwerp van de woningen en het bestemmingsplan worden verder uitgewerkt en daarna in procedure gebracht.

Woningtekort Deurne

Wethouder Marinus Biemans van Deurne is zich dagelijks bewust van het grote tekort aan woningen in zijn gemeente. “Met woningbouw op de ‘Boerenbondlocatie’ komt een lang gekoesterde wens tot uitvoering. De gebiedsvisie van AM vormt een startpunt om samen met betrokken partijen te streven naar een breed gedragen plan voor dit stukje Deurne.”

Adjunct-directeur Jaap van Engelshoven van AM als mede-initiatiefnemer. “Na de realisatie van het woongebied Façade in de Spoorzone zijn wij trots en verheugd de kans te krijgen om opnieuw een prachtig woongebied aan Deurne te kunnen toevoegen.”

Gedurfd en gelukkig

“Met de gebiedsontwikkeling De Groene Heerlijkheid wil AM invulling geven aan haar kernthema’s Gedurfde duurzaamheid en Gelukkig leven. Groen en duurzaam leven is niet alleen belangrijk voor de woning waarin je woont, maar ook in de buurt waar deze woning zich bevindt.”

“Door de gebiedsvisie ‘De Groene Heerlijkheid’ zal een bedrijventerrein transformeren naar een fijne, toekomstbestendige buurt waar groen, ontmoeten en natuurinclusiviteit de dragers zullen zijn”, aldus de gebiedsontwikkelaar.

Gebiedsontwikkeling met 300 woningen De Groene Heerlijkheid in Deurne.

Advertisment ad adsense adlogger