8.000 woningen en nieuwe bedrijventerreinen in Zuidplaspolder

8.000 woningen en nieuwe bedrijventerreinen in Zuidplaspolder

Het Zuid-Hollandse ‘masterplan Middengebied Zuidplaspolder’ gaat uitgevoerd worden. Hierdoor kan in de Zuidplaspolder een nieuw dorp met 8.000 woningen en nieuwe bedrijventerreinen in een vernieuwend landschap worden gerealiseerd, zo bericht de provincie.

De helft van de woningen in het Middengebied Zuidplaspolder bestaat uit betaalbare huur- en koopwoningen

Reden

De provincie Zuid-Holland heeft de Zuidplaspolder in 2004 aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw. Dat had een reden, want er is al jaren een grote vraag naar woningen. En dan vooral betaalbare woningen en huizen voor kleine huishoudens.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Zuidplas in samenspraak met de bestuurlijke partners gewerkt aan de planvorming voor het Middengebied. De gemeente Zuidplas toont lef door de regie voor de ontwikkeling van het nieuwe ‘Vijfde Dorp’ in eigen hand te nemen.

De provincie Zuid-Holland en de deelnemers aan de Grondbank RZG Zuidplas dragen hieraan bij door het aanpassen van beleid, het inbrengen van grond en het inzetten van geld.

Doorbraak

Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening: “Trots dat we na een periode van bijna twintig jaar nu echt een doorbraak hebben bereikt. Door een constructieve samenwerking met alle partijen realiseren we achtduizend nieuwe woningen, voor een belangrijk deel in het betaalbare en sociale segment. Hier ontstaat een groen en duurzaam gebied waar mensen prettig kunnen wonen, werken en recreëren.”

Vijfde Dorp

Achtduizend woningen betekent dat ongeveer tussen de tien- en twintigduizend woningzoekenden zich in het nieuwe Vijfde Dorp kunnen vestigen. Daarmee is er voldoende draagvlak voor een zelfstandig en levendig dorp met genoeg mogelijkheden voor voorzieningen. Van de 8.000 woningen bestaat meer dan de helft uit betaalbare huur- en koopwoningen.

Info

15 april is er een online informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder. Daar wordt het masterplan gepresenteerd voor het Middengebied van de Zuidplaspolder en wordt verteld hoe de inbreng van deelnemers aan de consultatierondes in het plan zijn verwerkt.

Lees ook: EU-subsidie voor duurzame wijkwarmte in Zuid-Holland 

8.000 woningen en nieuwe bedrijventerreinen in Zuidplaspolder.

Advertisment ad adsense adlogger