Faalkosten in de bouw lijken erbij te horen

Faalkosten in de bouw lijken erbij te horen

De bouwsector presteert de laatste jaren goed. De orderportefeuilles bereiken recordhoogtes. De winstmarges van bouwbedrijven blijven echter laag en faalkosten spelen hierbij een belangrijke rol.

Uit een enquête onder bedrijven actief in de bouw- en vastgoedsector blijkt dat bijna vier op de tien bedrijven inschatten dat hun faalkosten vijf procent of meer bedragen. Deze kosten lopen hierdoor jaarlijks op tot miljarden euro’s.

Faalkosten zijn alle extra kosten die worden gemaakt om zaken te herstellen die niet volgens de specificaties zijn geproduceerd, of als deze niet voldoen aan de verwachtingen van de klant.

Bewust van faalkosten

Uit de enquête blijkt de ondervraagden zich goed bewust zijn van de faalkosten in het eigen bedrijf; negentig procent van de deelnemers kan de hoogte ervan aangeven.

Daarnaast blijken de kosten voor een groot deel van de deelnemers relatief laag, al zijn er forse uitschieters naar boven. Zo schat 57 procent van de deelnemers de faalkosten in op minder dan vijf procent. Een groep van 39 procent zegt kosten van vijf procent of meer te hebben en van alle deelnemers meent zelfs negen procent dat de faalkosten acht procent of meer bedragen.

Tijdsdruk en slechte werkvoorbereiding

De faalkosten komen meestal tot uiting in de uitvoeringsfase. Van de ondervraagden ziet 54 procent de faalkosten in deze fase van het bouwproces ontstaan. Voor 32 procent van de deelnemers geldt dit in de ontwerp- en voorbereidingsfase. Hieronder zijn relatief veel projectontwikkelaars en installateurs.

De oorzaken van de faalkosten in de uitvoeringsfase zijn deels terug te voeren op de huidige hoogconjunctuur en deels op fouten in de voorbereidingsfase die in de uitvoeringsfase tot uiting komen.

Tijdsdruk is de meeste genoemde oorzaak van faalkosten. Op dit moment is er zoveel werk dat alles snel afgerond moet worden, wat leidt tot fouten. Als tweede belangrijke oorzaak wordt een slechte werkvoorbereiding genoemd. Samen met fouten in de planning, fouten bij de inkoop en in het oorspronkelijk ontwerp en fouten in de logistiek kan dit geschaard worden onder een slechte werkvoorbereiding.

Acceptatie faalkosten

Faalkosten in de bouw zijn hardnekkig en komen zowel in een hoog- als laagconjunctuur voor. Tijdens een laagconjunctuur schrijven bouwbedrijven vaak te laag in op aanbestedingen en accepteren ze teveel risico’s, vervolgens wordt het moeilijk om binnen budget en planning te werken.

In de huidige hoogconjunctuur zijn faalkosten vaak het gevolg van de hoge tijdsdruk, de schaarste aan materieel en vooral het tekort aan gekwalificeerd personeel. Bovendien geeft de laagste prijs bij veel aanbestedingen nog steeds de doorslag. Faalkosten lijken daarom een bijna geaccepteerde inefficiëntie in de bouwsector: negentig procent van de bouwbedrijven is zich bewust van de faalkosten in hun bedrijf. Gezien de omvang hiervan is het echter opvallend dat ruim een kwart aangeeft dat het terugdringen van faalkosten geen prioriteit heeft binnen hun bedrijf.

Faalkosten verminderen

Langjarige samenwerking en gestandaardiseerde processen zijn nog geen gemeengoed in de bouw. Die zijn juist cruciaal om de faalkosten te verlagen. Zo kunnen veel fouten voorkomen worden door een betere samenwerking en communicatie. In een sector waarbij zoveel partijen één product maken, is goede samenwerking en communicatie cruciaal.

Meer informatie ABN AMRO

Advertisment ad adsense adlogger