Gemeente Utrecht voorziet toename woningbouw en kantorenvoorraad

Gemeente Utrecht voorziet toename woningbouw en kantorenvoorraad

De gemeente Utrecht voorziet de komende jaren een forse toename van de woningproductie. De verwachting is dat tussen 2016 en 2018 de bouw van maar liefst 12.000 nieuwe woningen wordt start. De cijfers komen uit het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) dat een beeld schetst van de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in Utrecht. Utrecht is één van de snelst groeiende steden van ons land.

Het college van B en W zegt dat een duurzame gezonde verstedelijking uitgangspunt van de groei moet zijn. Naast woningbouw geeft het MPSO een overzicht van commerciële vastgoed projecten (kantoren, winkels, bedrijven) en openbare ruimte projecten. Voor al deze projecten worden prognoses gegeven tot 2020. Het MPSO is een sturingsinstrument voor de gemeenteraad en focust zich op vier gebieden: het Stationsgebied, Leidsche Rijn, Merwedekanaalzone en Utrecht Science Park. Er is een gezamenlijk MPSO gemaakt voor deze gebieden, bijeen gebracht op een interactieve website. Volgens de gemeente een primeur dat alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten van een stad worden getoond op een kaart.

Kantorenbouw

Naast de voortgang van de projecten wordt ook de financiële stand van zaken inzichtelijk gemaakt. Het gaat daarbij om grondexploitatieprojecten, particuliere initiatieven (van bijvoorbeeld een ontwikkelaar, corporatie, eigenaar of groep bewoners) en openbare ruimte projecten, die de komende jaren ontwikkeld worden. 2016 is het meest intensieve bouwjaar tot nu toe in het Stationsgebied, zowel op het gebied van infrastructuur en openbare ruimte als voor de vastgoedprojecten. Utrecht kent de laagste kantorenleegstand van de vier grote steden en de leegstaande kantorenvoorraad neemt langzaam af vanwege de transformatie van leegstaande panden. Daarnaast is voor het eerst sinds 2012 de kantorenvoorraad in gebruik toegenomen. De komende jaren worden met name in het Stationsgebied nieuwe kantoren gebouwd, zoals het World Trade Center en het Rijkskantoor De Knoop.

Utrecht winkelstad

Utrecht blijft als winkelstad in trek bij retailers en consumenten. In tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling is de Utrechtse winkelleegstand het afgelopen jaar vrijwel ongewijzigd gebleven (van 5,2% naar 5,0%). De landelijk gemiddelde leegstand is de laatste jaren opgelopen tot 7,7%. In Utrecht centrum (2,8%) en op de woonboulevard (1,1%) is nauwelijks sprake van leegstand. De komende jaren wordt in Utrecht – naast de bouw van Leidsche Rijn Centrum – ingezet op versterking van het aanbod in bestaande winkelcentra, zo schrijft de gemeente Utrecht.

Advertisment ad adsense adlogger