Amsterdam IJburg breidt uit op Centrumeiland

Amsterdam IJburg breidt uit op Centrumeiland

Een nieuwe, volledige energieneutrale wijk in Amsterdam IJburg. Dat is de ambitie voor Centrumeiland. Na het investeringsbesluit Centrumeiland dat het college van B en W deze week vaststelde, kan de uitbreiding van nieuwbouwwijk IJburg in Amsterdam van start. Er zullen 1300 nieuwe woningen worden gebouwd op het Centrumeiland, dat het vierde eiland van IJburg wordt.

Naast de nieuwbouwwoningen komt er sociale voorzieningen als een school, huisartsenpost en een kinderdagverblijf.In het Stedenbouwkundig Plan zijn vijf ambities uitgewerkt: Bewegende Stad, zelfbouw, energieneutraal, rainproof, en het faciliteren van tijdelijke functies als horeca en recreatievoorzieningen.

Uitbreiding Centrumeiland

Centrumeiland werd eind 2013 al door de gemeente aangelegd, maar daarna kwamen de ontwikkelingen even stil te leggen. Nu pakt gemeente Amsterdam de handschoen weer op. ‘Centrumeiland is een proeftuin voor de Bewegende Stad: we richten het eiland zo in dat Amsterdammers gestimuleerd worden om te bewegen. Denk hier bij aan stranden, routes om te wandelen en hardlopen en voldoende ruimte voor kinderen om te spelen’, aldus wethouder Van der Burg. Er wordt gekeken naar een gezonde inrichting van de open ruimte en het stimuleren van Amsterdammers om te gaan bewegen. Dit door de aanleg van goede routes voor fietsers, voetgangers en hardlopers moeten van het gebied een fijne woonomgeving maken.

Eerste energieneutrale wijk

Daarnaast is het de eerste Amsterdamse woonwijk waar alle gebouwen volledig energieneutraal zullen worden gebouwd. Om dit te bereiken zal een nieuw energiesysteem worden aangelged. Om de ambitie ‘rainproof’ te behalen wordt met toekomstige bewoners en ondernemers nagedacht over hergebruik van overtollig regenwater, bijvoorbeeld voor de groenvoorziening. Na de zomer van 2016 wordt gestart om de eerste 355 woningen op de markt te zetten. De eerste helft van 2018 kan worden begonnen met de bouw. De verwachting is dat in 2026 Centrumeiland helemaal klaar is. 20 procent van de hizen is bestemd voor sociale huur. Een deel daarvan zal worden gebruikt voor een experiment waarbij de sociale huurders zelf hun huis kunnen ontwerpen en beheren.

Advertisment ad adsense adlogger