Kop West in Alphen aan den Rijn gaat van start

Kop West Alphen aan den Rijn gaat van start

Onlangs bleek dat de gemeenteraad en de raadscommissie van de gemeente Alphen aan den Rijn unaniem enthousiast waren over de ontwikkelplannen van Janssen de Jong Projectontwikkeling en Lingotto voor locatie Kop West.

“Kop West stap dichterbij: bestemmingsplan vastgesteld”

Samenwerking

In nauwe samenwerking is een stedenbouwkundig plan voor deze locatie uitgewerkt. De haalbaarheid is onderzocht om van deze binnenstedelijke bedrijfslocatie een gemengd gebied met bedrijven, wonen en voorzieningen te maken. Parallel aan dit traject is samen met de gemeente en diverse adviseurs gestart met de planologische procedure.

Projectmanager Jan Willem Jansen namens de ontwikkelpartijen: “Onze insteek is om op de locatie Kop West een bijzonder nieuw stuk stad in Alphen aan den Rijn te maken. De mix van wonen en werken op een aan het water gelegen locatie, aansluitend op de bestaande bedrijvigheid, maakt dit een unieke herstructureringsopgave.”

Kop West, een unieke plek

Het Rijnhavengebied is volop in ontwikkeling. In Rijnhaven Oost is een transformatie gaande van het huidige werklandschap naar een woongebied. Het accent komt hier op wonen te liggen, maar ook bestaande en nieuwe bedrijven krijgen een plek. Diverse delen zijn al heringericht.
Locatie Kop West is een aanvullende schakel op Rijnhaven Oost.

Het biedt de kans om – zonder gevolgen voor de omliggende bedrijven – op korte termijn 330 woningen en circa 15.000 m2 nieuwe bedrijfsruimte toe te voegen aan Alphen aan den Rijn. Op die manier kan zowel in de urgente woningbehoefte worden voorzien, als een impuls worden gegeven aan de vernieuwingen van het huidige industriegebied en de werkgelegenheid.

Participatie

Eigenaren van omliggende bedrijven zijn betrokken bij het ontwikkeltraject. Daarnaast is een breder participatietraject opgestart waarin andere bedrijven en omwonenden hun aandachtspunten hebben kunnen delen. “We hebben nuttige en over het algemeen positieve reacties op de plannen ontvangen. De ontwikkeling wordt gezien als positieve impuls voor de omgeving. Omwonenden zijn enthousiast dat er meer levendigheid en reuring in de buurt komt en ondernemers zien kansen in de voorzieningen rondom de nieuwbouw”, vertelt Jan Willem.

Gezond, duurzaam en stoer

In het plan is volop aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptief bouwen. Jan Willem: “De auto is in dit gebied te gast en niet dominant aanwezig, waardoor openbare ruimten ontstaan die uitnodigen tot activiteit, ontmoeting en ontspanning. Kop West zal zo veel mogelijk zelf voorzien in energie en er wordt daar waar mogelijk gebruikgemaakt van duurzame, circulaire materialen. Hierdoor sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ambities van de gemeente.”

Ook in het openbaar gebied komt kwaliteit terug. Kop West wordt een uniek en levendig woon-werkgebied, waarbij door een stoere inrichting een link wordt gemaakt naar het industriële karakter van de omgeving. De aanleg van de insteekhaven zorgt ervoor dat het water het plan in komt en dat er een intieme sfeer ontstaat.

Info

Hier is meer informatie te vinden over Kop West en kunnen geïnteresseerden zich inschrijven op de nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwbouwplannen.

Bestemmingsplan Kop West Alphen aan den Rijn door gemeenteraad vastgesteld.

Advertisment ad adsense adlogger