Corporaties gaan meer sociale huurwoningen bouwen

Corporaties gaan meer sociale huurwoningen bouwen

Dat 2015 een zeer succesvol jaar was voor de bouw, is bekend. Woningcorporaties bouwden in 2015 echter minder huizen dan in 2014. Wel werden er in 2015 meer woningen gerenoveerd en minder gesloopt. In 2016 zal de dalende trend naar verwachting worden gekeerd. Uit voornemens van corporaties blijkt dat er dit jaar meer huizen gebouwd zullen worden, vooral meer sociale huurwoningen.

De cijfers zijn afkomstig uit een rapportage van onderzoeksbureau ABF. In 2015 bouwden woningcorporaties 16.400 nieuwe huurwoningen, 800 minder dan in 2014. In totaal werden er zelfs 100 huizen meer gerenoveerd (16.500) dan bijgebouwd. Er werden 8.900 woningen gesloopt.

Prognoses

De rapportage ‘Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2016 – 2020’ is door ABF gemaakt in opdracht van het ministerie, zo bericht vereniging van woningcorporaties Aedes. De prognoses voor 2016-2020 laten een toename zien naar 23.000 nieuwe woningen in 2016 en 26.000 in 2017. De laatste jaren was sprake van een dalende trend, wat betreft de nieuwbouw door woningcorporaties. Die trend wordt dit jaar dus gekeerd. De verwachting is dat het aandeel van sociale huurwoningen en woningen met een lage huur significant zal toenemen.

meer sociale huurwoningen

Bij-effect daarvan is dat het aantal onrendabele sociale nieuwbouwwoningen naar verwachting zal toenemen van 31 procent in 2014 naar 34 procent in 2020. De gemiddelde huurprijs lag in 2015 op 507 euro per maand, 3 procent hoger dan in 2014. Voor de komende jaren wordt een lagere stijging van iets boven 2 procent, inclusief inflatie, verwacht. In deze prognose is echter nog geen rekening gehouden met de huurmatiging op basis van de invoering van de huursom via de Wet Doorstroming Huurmarkt. .

Investeringen

Corporaties verwachten de komende vijf jaar minder woningen te kopen. De voorraad huurwoningen van corporaties, nu circa 2,4 miljoen, zal naar verwachting tot 2020 met 5.000 afnemen. De investeringen in vastgoed voor verhuur bleven in 2015 gelijk aan 2014 (4,3 miljard euro), maar gaan naar verwachting toenemen naar 5,1 miljard euro per jaar. Een steeds groter deel gaat naar investeringen in sociale huurwoningen. Investeringen in maatschappelijk vastgoed, koopwoningen en ander vastgoed dalen scherp. Investeringen in energiebesparende maatregelen nemen naar verwachting toe van 257 miljoen euro in 2015 naar 617 miljoen in 2017.

Advertisment ad adsense adlogger