2,5 miljoen voor meer goederenvervoer over water en spoor

2,5 miljoen voor meer goederenvervoer over water en spoor

Het (demissionair-) kabinet gaat ondernemers in de logistiek helpen om de verplaatsing van het goederenvervoer naar water en spoor te maken. Minder goederenvervoer over de weg dus. Daarvoor wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot. Bovendien is het nodig om de het vervoer over de weg meer te reguleren in verband met de opknapbeurt van bruggen, tunnels, sluizen en viaducten.

“Goederenvervoer anders regelen: 1.000 vrachtwagens per dag van de weg halen”

Bereikbaarheid noodzaak

Van Nieuwenhuizen: “We moeten onze wegen ontlasten en industrie en havencomplexen moeten bereikbaar blijven. Dat is geen wens maar noodzaak. Met deze regeling kunnen we minstens 1.000 vrachtwagens per dag van de weg halen. En niet onbelangrijk: dit is een steuntje in de rug voor ondernemers zodat ze de shift ook echt kunnen maken.”

Lef en anders over vervoer denken

Van Veldhoven: “Voor het maken van de overstap van weg naar water of spoor is lef nodig. Het vraagt van ondernemers een andere manier van denken, want natuurlijk gaat vervoer per boot of trein anders dan via een vrachtwagen. Maar het is noodzakelijk dat we de omslag maken om de transportsector te verduurzamen.”

Druk op wegennet gaat, ook door onderhoud, toenemen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet de komende jaren samen met de provincies, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie in op een modal shift. Meer vervoer van goederen via water en spoor in plaats van de weg is ook belangrijk omdat door de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat de druk op het wegennet zal toenemen.

Bruggen, tunnels, sluizen en viaducten

Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Voor de periode 2020-2024 willen de betrokken partijen op de corridors Rotterdam-Venlo en Rotterdam-Arnhem/Nijmegen dagelijks 2.000 containers van de weg te ‘shiften’ naar de binnenvaart.

Dat betekent dagelijks 1.000 vrachtwagens minder op de weg. Logistieke bedrijven die kleine- of middelgrote transporten verzorgen, komen in aanmerking voor financiële steun als ze ladingen bundelen.

Voor wie?

Ondernemers die werk willen maken van een modal shift kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen met een maximum van 500.000 euro per project. Daarvoor is nodig dat ze met een concreet voorstel komen hoe ze goederen willen verplaatsen van weg naar water of spoor.

Voor ondernemers die hun transport willen verplaatsen naar het water geldt dat ze actief moeten zijn op de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. Hiervoor is een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Voorstellen voor een shift van vrachtwagen naar trein komen door heel Nederland in aanmerking voor de regeling. De pot voor deze overstap is 1 miljoen euro. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 september 2021 worden ingediend bij uitvoeringsorganisatie Connekt.

2,5 miljoen voor meer verplaatsing van goederenvervoer naar water en spoor.

Advertisment ad adsense adlogger