4,4 miljard euro geïnvesteerd in groene technieken

4,4 miljard euro geïnvesteerd in groene technieken Vamil

Het Nederlandse bedrijfsleven maakte in 2018 voor een recordbedrag van bijna € 4,4 miljard gebruik van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het totale investeringsbedrag lag in 2018 een miljard hoger dan in 2017.

Ondernemers investeerden ruim € 435 miljoen in recycling en grondstoffenbesparing

De Nederlandse overheid gaf naar schatting € 157 miljoen uit aan het belastingvoordeel op deze groene investeringen. Het totale aantal meldingen (aanvragen) steeg van 13.430 in 2017 naar 21.147 in 2018. Ondernemers klopten vooral bij MIA\Vamil aan voor investeringen in elektrisch vervoer. Ook gaan ze voor duurzame gebouwen en circulair ondernemen met bijvoorbeeld recycling en productie met minder grondstoffen.

Duurzame mobiliteit

Ondernemers investeerden vorig jaar ruim in elektrische auto’s. Zij meldden gezamenlijk meer dan € 1,6 miljard aan investeringen in duurzame mobiliteit. Deze investeringen zijn mogelijk met een voordeel van ongeveer een derde van het budget van de MIA\Vamil, ongeveer € 50 miljoen euro.
De investeringen zijn driemaal zo groot als een jaar daarvoor en komt overeen met ruim 19.000 auto’s.

Duurzame gebouwen

Eveneens een derde van het beschikbare budget ging naar ondernemers die investeerden in een zeer duurzaam gebouw. Het gaat daarbij om gebouwen die niet alleen energiezuinig zijn, maar waarvoor in het ontwerp ook rekening is gehouden met grondstoffengebruik, ecologie en gezondheid.

Het totaal voor MIA\Vamil gemelde investeringsbedrag in duurzame gebouwen bedroeg € 1,9 miljard. Dit is 30% meer dan in 2017, terwijl de eisen in 2018 zelfs iets strenger waren dan in 2017.

Circulair ondernemen

Het overige deel van het budget ging vrijwel geheel naar circulair ondernemen en duurzame landbouw. Met steun van MIA\Vamil investeerden ondernemers ruim € 435 miljoen in recycling en grondstoffenbesparing. Dat is 44% meer dan in 2017. Het ging daarbij onder andere om het terugwinnen en benutten van CO2 en het gebruik van biomassa in verpakkingen en het terugwinnen van grondstoffen uit schillen.

Belastingaftrek

De MIA\Vamil geeft recht op een fiscale tegemoetkoming via een belastingaftrek. Met deze regelingen wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een impuls geven aan investeringen in milieu-innovatie en duurzame economische groei.

Meer informatie – MIA-VAMIL

Advertisment ad adsense adlogger