8 miljoen extra voor watertechnologie startups

8 miljoen extra voor watertechnologie startups

Er wordt opnieuw 24 miljoen euro uitgetrokken voor startups die kunnen groeien dankzij kennis uit onderzoek. Het betreft samenwerkingen tussen innovatieve bedrijven, universiteiten, (durf)investeerders en andere kennisinstellingen. 8 miljoen is bestemd voor watertechnologie startups.

“Ook watertechnologie om de transitie naar een circulaire economie te versnellen”

Ingrid van Engelshoven en Mona Keijzer maakten de uitkomst van deze tweede tender van de zogenoemde Thematische Technology Transfer-regeling (TTT) bekend.

Watertechnologie voor hergebruik en opslag van energie

Netherlands Enabling Watertechnology (NEW), het consortium voor watertechnologie, krijgt ook € 8 miljoen. Het consortium bestaat uit Wetsus, Rijksuniversiteit Groningen, Deltares en Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM).

NEW stimuleert starters met initiatieven op het gebied van watertechnologie om zo de transitie naar een circulaire, duurzame en klimaat-neutrale economie te versnellen, bijvoorbeeld op het gebied van water- en grondstoffenhergebruik en productie en opslag van energie uit water.

Samenwerking tussen wetenschap en ondernemers

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Met deze gerichte financiële ondersteuning voor innovatie kunnen de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond komen. Nederland is Europees innovatieleider en dat willen we blijven.

Deze regeling richt zich op technologische samenwerking tussen wetenschap en ondernemers en geeft een impuls aan onze toekomstige banen en inkomsten. Het is belangrijk dat we ons in de huidige economische crisis op innovatie voor zowel de korte als de lange termijn richten.”

Belang van investeren

Minister Van Engelshoven (OCW): “Het is goed om te zien dat kennisinstellingen zich gezamenlijk inspannen om ook in de coronaperiode hun opgebouwde kennis over te dragen aan de samenleving en de markt voor het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Hiermee onderstrepen we bovendien dat het belangrijk is te investeren in onderwijs en onderzoek.”

Eerdere startups

In september 2019 werd eenzelfde bedrag beschikbaar voor samenwerkingen op het gebied van regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen. Deze ondersteuning heeft inmiddels geleid tot de eerste investeringen. Dergelijke startups kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse missies op het terrein van klimaat, gezondheid, voedsel en veiligheid.

Voorbeeld

De Nederlandse TTT-regeling werd recent nog door de Europese Commissie uitgeroepen als een voorbeeld op het gebied van kennisoverdracht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben de drie consortia geselecteerd.

8 miljoen extra voor watertechnologie startups. De overheid investeert extra in startups lees, ook 67,5 miljoen euro durfkapitaal voor startups.

Advertisment ad adsense adlogger