Adviezen over het versnellen van circulaire woningbouw

Adviezen over het versnellen van circulaire woningbouw

Zo snel mogelijk de stap maken naar 100% circulaire woningbouw en zo de klimaatimpact van de bouwsector fors reduceren. Dat is de gezamenlijke ambitie van drie producenten van verplaatsbare woningen. Het gaat om: Finch van De Groot Vroomshoop Bouwsystemen, Heijmans ONE van Heijmans en NEZZT van De Meeuw. Om de komst en realisatie van 100% circulaire woningbouw te versnellen, hebben zij met de corporaties en gemeenten een aantal concrete adviezen geformuleerd.

Belangrijke winst worden behaald op het vlak van vergunningen

De adviezen zijn overhandigd aan het Transitieteam Bouw. Deze presenteren 15 januari 2018 de officiële Transitieagenda Bouw. Dit is een onderdeel van het Rijksbrede programma Nederland Circulair 2050.

De belangrijkste winst die samen met het Rijk, corporaties en gemeenten kan worden behaald, zit in het vergunningentraject. Verder is er winst te halen met  het berekenen van de restwaarde. Tot slot kan het leasen of het terugnemen en herbestemmen van de woningen hieraan bijdragen. De Nederlandse bouwsector is verantwoordelijk voor 5% van de totale Nederlandse klimaatimpact. 50% van het materiaalgebruik in Nederland komt voor rekening van de bouw.

Frits Lely, Hoofd Commercie en Marktontwikkeling van Heijmans: “De realisatie van verplaatsbare, circulaire woningbouw zorgt voor minder en efficiënter materiaalverbruik. Tegelijkertijd zorgt deze voor een forse reductie van de CO2-uitstoot. Het is onze verantwoordelijkheid om gebouwen en woningen te maken die decennialang volwaardig kunnen worden ingezet. Op welke locatie en voor welke doelgroep dan ook.”

Businesscase rond maken

De verplaatsbare woningen van Finch, Heijmans One en NEZZT worden primair ingezet als sociale huurwoning . Daarmee beslaan ze in potentie een groot deel van de woningproductie in Nederland. De woningen zijn nu al in grote mate circulair. Ze zijn eenvoudig verplaatsbaar, terugneembaar en herinzetbaar.

In de praktijk is de kringloop echter nog niet sluitend. Daarnaast bevat de business case voor corporaties veel risico’s. Met de geformuleerde adviezen willen de betrokken partijen, gemeenten, corporaties en bouwers, de ontwikkeling naar 100% circulaire woningbouw verder versnellen en de business case rond maken.

Vergunningentraject

Op weg naar 100% circulariteit kunnen er op verschillende fronten stappen worden gezet. Zo kan belangrijke winst worden behaald op het vlak van vergunningen. Het Rijk wordt geadviseerd om dit type woningen voortaan eenmalig toe te laten. Dit maakt dat niet bij elke verplaatsing opnieuw een bouwbesluittoets hoeft te worden aangevraagd. In het verlengde daarvan is het logisch én efficiënt om bij verplaatsing de oorspronkelijke kwaliteitseisen te hanteren. De woning hoeft dan niet meer te worden aangepast vanwege tussentijds gewijzigde eisen.

Hogere energieprestaties

Ten aanzien van de energieprestaties van verplaatsbare woningen mogen juist hogere eisen gesteld worden: “Eis dezelfde energieprestaties als bij reguliere woningen.” luidt het advies. De bouwers zien het als hun eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat de woningen zo eenvoudig mogelijk verplaatsbaar zijn en dat de concepten volledig energieneutraal kunnen worden gemaakt.

Hergebruik waarderen

Een ander belangrijk advies aan corporaties is om óók rekening te houden met de tweede en derde exploitatietermijn van verplaatsbare woningen. Hiermee  wordt de businesscase een stuk aantrekkelijker. Een alternatief is om gebruik te maken van een huur- of leaseconstructie. Of er kan worden afgesproken dat de woningen, indien niet meer ten (her)gebruiken, retour kunnen naar de producent. Deze kan de woningen geheel of in delen opnieuw inzetten.

Bas de Haan, directeur NEZZT: “Dit type maatregelen is cruciaal om de kringloop én business case van circulaire woningen te sluiten. Tegelijkertijd is deze flexibiliteit keihard nodig. We moeten tegemoet komen aan de steeds sneller veranderende behoeften vanuit de maatschappij. Alleen zo kunnen we met elkaar de transitie maken naar duurzaam en toekomstbestendig bouwen.”

Congres 15 maart 2018

15 maart 2018 wordt voor gemeenten en corporaties het congres ‘Circulair bouwen met verplaatsbare woningen’ georganiseerd. Tijdens dit congres worden de business cases die ten grondslag liggen aan het rapport verder toegelicht en wordt met elkaar gekeken naar de te nemen stappen op weg naar een 100% circulaire woningbouw.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het congres via Circulair bouwen met verplaatsbare woningen 

Foto: Finch-woning in Leiden, fotograaf: J.P. Witteman

Advertisment ad adsense adlogger