Orderportefeuilles op recordhoogte

Orderportefeuilles bouwsector op recordhoogte

Hoogste niveau sinds de start van de meting orderportefeuilles, tarieven zullen stijgen

De orderportefeuilles in de burgelijke- en utiliteitssector is in september uitgekomen op 10,2 maanden. Dit is het hoogste niveau sinds de start van de meting. De werkvoorraad is ten opzichte van augustus met drie tiende maand gestegen, bericht het EIB.

Werkvoorraden

Zowel bij de woningbouw als de utiliteitsbouw zijn de werkvoorraden in september met drie tiende maand gestegen. De werkvoorraad in de woningbouw in september komt uit op 10,3 maanden. De
orderportefeuille in de utiliteitsbouw komt uit op 10,1 maanden. In de grond-, water- en wegenbouw bleef de werkvoorraad nagenoeg gelijk op 6,2 maanden. De orderportefeuille in de wegenbouw daalde met twee tiende maand tot 5,3 maanden, terwijl de orderportefeuille van de grond- en waterbouw onveranderd bleef op 7,0 maanden. De werkvoorraad in de totale bouw is uitgekomen op 9,1 maanden, een toename van twee tiende maand ten opzichte van augustus.

Stagnatie

Ongeveer 65% van de bouwbedrijven gaf aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. De bedrijven die een stagnatie melden, zeggen dat dit vooral wordt veroorzaakt door onvoldoende personeel en materiaaltekorten. In de burgerlijke en utiliteitsbouw waren tekorten aan personeel, materiaal en onderaannemers de belangrijkste redenen voor stagnatie in onderhanden werk. Voor de grond-, water- en wegenbouw was dit een tekort aan orders.

Tarieven stijgen

Ruim zes op de tien bedrijven beoordelen hun huidige orderpositie als normaal, ongeveer drie op de tien bedrijven beschouwt de positie als groot. Ruim drie op de tien bedrijven verwachten extra personeel in dienst te nemen, terwijl de overige bedrijven bijna allemaal verwachten dat de personeelsbezetting op een gelijk niveau blijft. Geen van de bedrijven verwacht lagere tarieven in de komende drie maanden, terwijl een meerderheid van de bedrijven juist verwacht dat de tarieven zullen stijgen.

Meting

Bovenstaande blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van oktober 2017 van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 300 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Advertisment ad adsense adlogger