CAO bouw en infra omhoog en minimumloon krijgt extra zetje

CAO bouw en infra 5 procent omhoog en minimumloon krijgt extra zetje

Afgelopen week hebben de onderhandelingspartners een akkoord bereikt voor de werknemers die vallen onder de CAO bouw en infra. Als de vakbondsleden en de achterban van de werkgevers akkoord gaan, wordt de hoogste loonsverhoging ooit in deze CAO. Los daarvan werd afgelopen week door het kabinet bericht dat het algemeen minimumloon volgend jaar in 3 stappen omhoog gaat.

“22 juni wordt het algemeen bestuur van Bouwend Nederland gevraagd om met het CAO bouw en infra -voorstel akkoord te gaan. Los daarvan stijgt het algemeen minimumloon extra volgend jaar”

CAO bouw en infra

De nieuwe CAO bouw en infra wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar en loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De wens en noodzaak om duidelijkheid en zekerheid te bieden voor werkgevers en werknemers in deze periode vol uitdagingen als de woningbouwopgave, de energietransitie en arbeidsmarktkrapte, leidde tot dit snelle akkoord, zo bericht men.

Verantwoordelijkheid

George Raessens, voorzitter werkgeversdelegatie: “Juist nu willen cao-partijen afspraken maken die helpen waar dat kan. Er zijn werknemers die het echt lastig hebben. Werkgevers zien dit. De cao-partijen hebben gekozen voor deze snelle en duidelijke oplossing. We laten daarmee zien dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen in deze moeilijke periode. En we bevestigen, in tijden van arbeidsmarktkrapte, dat de bouw en infra een aantrekkelijke sector is en blijft om in te werken.”

Inflatie

Hans Crombeen, bestuurder FNV Bouwen en Wonen: “Het is een loonsverhoging die nooit eerder is betaald aan de werknemers in de bouw en infra. Het past bij de hoge inflatie waardoor werknemers steeds meer moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Wij zijn blij met dit snelle akkoord omdat het betekent dat de werknemers die loonsverhoging ook krijgen als zij die nodig hebben.”

Klap van 5 procent

Gijs Lokhorst, bestuurder CNV Vakmensen: “Door deze korte klap en het uitblijven van maandenlange onderhandelingen, wordt de eerste verhoging van 2,5 procent uitbetaald op 1 januari 2023 in plaats van maanden later. 1 juli 2023 volgt de tweede 2,5 procent. Dat biedt duidelijkheid voor werknemers, maar ook voor de werkgevers in deze onzekere tijden.”

Op woensdag 22 juni wordt het algemeen bestuur van Bouwend Nederland gevraagd om met het bereikte onderhandelingsresultaat akkoord te gaan.

(Lees verder onder afbeelding.)
CAO bouw en infra 5 procent omhoog en minimumloon krijgt extra zetje

Minimumloon

Los van de bovengenoemde verhoging van de CAO bouw en infra, door Bouwend Nederland gemeld, berichtte het kabinet afgelopen week dat voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon wordt doorgezet.

De verhoging van het minimumloon gaat volgend jaar in en gebeurt in 3 stappen. Dat betekent dat het minimumloon in 2023 met 2,5% stijgt naar verwachting naar 11,94 euro bruto per uur bij een 36-urige werkweek. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota ook besloten om alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW, bijstand en de Wajong, mee te verhogen.

Het kabinet wil werken lonender maken en voert Dit schrijven de ministers Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer.

Akkoord en eerdere verhoging

In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ staat dat het kabinet het minimumloon in stappen gaat verhogen met in totaal 7,5% per 2025. Daarmee komt het minimumloon – volgens de huidige verwachtingen – in 2025 uit op 13,18 euro bruto per uur.

Wegens de hoge inflatie heeft het kabinet besloten deze verhoging eerder in te zetten. Daarom stijgt het minimumloon volgend jaar (2023) al met 2,5% naar 11,94 euro bruto per uur bij een 36-urige werkweek. De aanpassing van het minimumloon wordt geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur in plaats van een wetswijziging. Een AMvB kan sneller worden gerealiseerd en betekent ook dat alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de bijstand en de Wajong, automatisch meestijgen.

Minister Van Gennip: “Ik vind het belangrijk dat werken loont. Mensen die zich inzetten om bij te dragen aan de samenleving moeten daar ook wat aan overhouden. Door de hoge inflatie wordt het voor veel mensen steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. De verhoging van het minimumloon – en het eerder ingaan daarvan – gaat daarbij helpen.”

Wettelijk minimumuurloon

Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt.

Om dit te veranderen dienden de PvdA en GroenLinks eerder een initiatiefwetsvoorstel in voor een wettelijk minimumuurloon. Dit voorstel is in het coalitieakkoord omarmd door het kabinet en recentelijk ook in de Tweede Kamer aangenomen.

Het wettelijk minimumuurloon wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Door het voorstel is vanaf dan dit loon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Hierdoor leidt meer uren werken altijd tot een hoger inkomen.

Bron: Vereniging Bouwend Nederland en Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

CAO bouw en infra omhoog en minimumloon krijgt extra zetje. Zie ook:
Bouw en Infra CAO 2024 ingegaan.

Advertisment ad adsense adlogger