Crisis- en herstelwet: ‘Braakliggende terreinen weer levendig’

Crisis- en herstelwet

Dankzij soepelere regels van de Crisis- en herstelwet worden braakliggende terreinen binnenkort weer levendig. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de 10e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw). Hierbij mogen gemeenten voor duurzame innovatieve projecten afwijken van wet- en regelgeving.

Omgevingswet
Minister Schultz: ‘Het is fantastisch om te zien dat veel gemeenten, bewoners en bedrijven al werken in de geest van de Omgevingswet. Er wordt steeds meer gezocht naar innovatieve en duurzame samenwerkingen op lokaal niveau. Op deze manier kunnen we Nederland nog mooier maken.’

Scheg
In deze tranche wordt geëxperimenteerd met bestemmingsplannen met een bredere reikwijdte. In Amstelveen wordt tuinbouwgebied ‘de Scheg’ op een organische manier omgevormd tot een woonwijk waar plek is voor 800 woningen. De Scheg wordt gezien als voorbeeldproject voor energiezuinig bouwen in de Metropoolregio Amsterdam, dat een zeer gewild woongebied is.

Binnensingelgebied
De Gemeente Enschede constateerde dat de flexibiliteit in de ruimtelijke ordening werd beperkt door de enorme hoeveelheid regels. Met een flexibele houding van de gemeente en samenwerking met partners wordt nu het braakliggende Binnensingelgebied getransformeerd tot een levendig gebied met horecagelegenheden, woonhuizen, meer groen, cultuur en winkels.

Solarpark Eerbeek
Stortplaatsen van afval moeten in de beheerfase worden voorzien van een bovenafdichting. Op de stortplaats in Eerbeek wordt geëxperimenteerd met een nieuw soort folie dat tevens zonlicht omzet in elektriciteit. De aanwijzing van het gebied als experiment onder de Chw is nodig omdat moet worden afgeweken van het Stortbesluit bodemsanering.

‘Nul-op-de-meter’
De ‘Stroomversnelling’ is een samenwerking van partijen en aanbieders die vraag en aanbod creëren voor ‘nul-op-de-meter’ verbouwingen van woningen uit 1950-1980. De woningen worden dusdanig geïsoleerd en aangepast dat ze energieneutraal worden. In het project werken bouwpartijen samen met gemeenten, woningbouwcoöperaties, energiecoöperaties en wijkambassadeurs.

Ontwikkelingsgebieden
In de 10e tranche van het Besluit Chw zijn 6 nieuwe ontwikkelingsgebieden toegevoegd. De Gemeente Wageningen wil zijn haven, die behoort tot een van de grotere binnenhavens met overslag van bulkgoederen, herontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verplaatsing van een betonmortelcentrale en een opslagbedrijf van de zuidzijde naar de noordzijde van de Rijnhaven. Dit zorgt voor afname van milieuhinder op de uiterwaarden en versterking van de natuurlijke omstandigheden en de omgevingskwaliteit. Andere ontwikkelingsgebieden liggen in Amsterdam, Moerdijk, Terneuzen, Borsele en Vlissingen.

Crisis- en Herstelwet
Het besluit wordt naar de Tweede Kamer gestuurd voor reactie (‘voorhangprocedure’). Daarna volgt advisering door de Raad van State. Het besluit is een uitwerking van de Crisis- en herstelwet die dateert van maart 2010. De wet biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland toch worden versterkt.

Advertisment ad adsense adlogger