2013; salarisverhogingen bij bestuurders van Aedes

2013 salarisverhogingen bij bestuurders van Aedes

Salarissen van bestuurders van Aedes (de werkgeversvereniging van woningcorporaties) zijn vorig jaar fors omhoog gegaan. De bestuurders hebben zichzelf deze loonsverhoging gegeven. Dit zijn de uitkomsten het van onderzoek dat FNV Woondiensten heeft uitgevoerd.

In totaal zijn er 17 bestuurders bij Aedes waarvan er slechts 4 voldoen aan de Wet Normering Topinkomens. In sommige gevallen lag het salaris 40% hoger dan volgens de wet is toegestaan.

Steekproef

Voor het onderzoek is er een ruime steekproef gedaan onder ruim 350 corporaties in Nederland. Uit deze steekproef blijkt dat drie van de vier bestuurders teveel verdient en meer dan de helft zichzelf een loonsverhoging heeft gegeven. FNV is een voorstander van het idee om de salarissen van de bestuurders onder brengen in een nieuwe cao. Sinds 2000 vallen de salarissen niet meer onder de standaard cao. De Wet Normering Topinkomens geldt sinds 2013. Ondanks deze wet is er nog steeds sprake van salarisverhogingen en bonussen. In de financiële stukken stonden de salarissen vaak ‘verscholen’, dit maakt het lastig om de juiste gegevens te ontdekken.

Controle

Doordat de directeuren niet onder een cao vallen worden hun salarisverhogingen alleen gecheckt door de Raad van Commissarissen. De beloning van die commissarissen stijgen mee met het salaris van de corporatiebestuurders. Hierdoor is het niet voldoende, solide controle op de salarisverhogingen.

Advertisment ad adsense adlogger