Cao in de bouw; belangrijke thema’s aan bod

bespreking cao in de bouw

Wederom is er gesproken over de nieuwe cao in de bouw. De werkgevers zetten in op: Meer concurrerende cao, Meer maatwerk en Meer loon voor werknemers. De belangrijkste thema’s die ditmaal werden besproken zijn geweest de arbeidstijden, duurzame participatie (individueel keuzebudget), naleving van de cao en opleiden van leerlingen.

Tijdens het overleg werd voornamelijk het onderwerp werktijden aangesneden. Werkgevers willen in overleg met de werknemers en/of medezeggenschap op decentraal niveau de werktijden afspreken. Vakbonden willen daarentegen juist centrale afspraken.

Naleven cao

Zowel de vakbonden als de werkgevers vinden het belangrijk dat er een goede naleving van de cao is. De vakbonden willen extra bepalingen opnemen om de naleving te bevorderen. Werkgevers vinden het erg belangrijk dat er niet overmatige administratieve lasten bij komen. Voor de werkgevers is naleving van de cao belangrijk om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Van collectief naar individueel

Werkgevers willen collectieve afdrachten van werkgevers en werknemers omzetten in een individueel keuzebudget voor werknemers. In dat budget kan ook de geldwaarde van de individuele roostervrije dagen gestort worden.

Leerlingeninstroom

Vanuit de werkgevers is het signaal gekomen dat het tekort aan leerlingen ook een grote zorg voor de vakbonden moet zijn. Een nieuw opleidingsmodel (dat moet leiden tot meer instroom) moet dan ook snel tot stand komen. Werkgevers willen dit doen door samen met het onderwijs en het bedrijfsleven nieuwe opleidingsmodellen te ontwikkelen.

Op 16 december 2014 volgt er een nieuwe bespreking.

Op de site https://www.bouwcao.nl/ staat meer informatie over de cao-besprekingen.

Advertisment ad adsense adlogger