Gelijk loon voor gelijke arbeid moet in de gehele EU gelden

Gelijk loon voor gelijke arbeid moet in de gehele EU gelden

Minister Asscher heeft gepleit voor gelijk loon voor gelijke arbeid op dezelfde werkplek. Deze regel moet overal in Europa gelden. Minister Asscher en Eurocommissaris Thyssen zijn hierover in gesprek gegaan.

De Eurocommissaris (Thyssen) en de minister (Asscher) staan beide achter het plan om het ‘platform zwartwerk’ in te stellen. Het platform zwartwerk wil het zwartwerken in Europa aanpakken. Beiden vinden dat een spoedige start en ambitieuze invulling van het platform gewenst is.

Sociale dumping

Minister Asscher heeft in het gesprek aandacht gevraagd voor het brede probleem van sociale dumping. In dat kader heeft hij onder andere gepleit voor een aanpassing van de detacheringsrichtlijn om verschillen in lonen tussen nationale en gedetacheerde werknemers uit andere EU-landen te verkleinen.

Kennismaken

Minister Asscher was op bezoek in Brussel om met Vicepresident Timmermans te praten en kennis te maken met Eurocommissaris Thyssen. De minister heeft tevens gepleit om de ketenaansprakelijkheid zoals deze voor de bouw geldt ook uit te breiden naar andere economische sectoren.

Advertisment ad adsense adlogger