Doorpakken op Actieagenda Bouw

Actieagenda bouw

Er mag dan onlangs een einde zijn gekomen aan de Actieagenda Bouw als instituut, het gedachtegoed leeft gewoon voort. “We hebben geprobeerd veranderingen aan te jagen en te zorgen dat de branche zelf dingen op gaat pakken”, aldus Joop van Oosten, voorzitter van de Actie Agenda Bouw. Bouwend Nederland bericht hieromtrent uitgebreid in Podium:

In 2012 is door bedrijven, kennisinstellingen en overheden de Actieagenda Bouw ontwikkeld voor de woning- en utiliteitsbouw. “In het vervolg op het rapport van het Bouwteam hebben wij zeventien acties op het bord gezet en die acties zijn gaan lopen. Een beperkt aantal daarvan is wat minder succesvol geweest, maar de meeste hebben tot uitstekende resultaten geleid. Die hebben we onlangs gepresenteerd in het Bouwhuis in Zoetermeer”, aldus Joop van Oosten, voorzitter van de Actieagenda Bouw.

Successen

Een van de meest tastbare successen is volgens hem het ‘Ontslakken’. “Op dat vlak lopen 26 pilots. Hoe gaan we regelgeving veel doorzichtiger maken? Hoe draaien we zaken om en zorgen we dat dingen toch voor elkaar komen? Daarnaast gaat de Bouwcampus in Delft er nu echt komen. Daar gaan we meer kennisinstellingen uit de sector concentreren.”
Er zijn ook zaken die wel door de Actieagenda Bouw zijn geëntameerd, maar die zich enigszins buiten zijn directe scope hebben ontwikkeld. “Zoals de Nationale Investeringsinstelling en de Nederlandse Hypotheekinstelling. Processen die jaren lopen en waar we een extra duwtje hebben kunnen geven.”
Verder zijn op het vlak van professioneel opdrachtgeverschap hele grote stappen gemaakt, vertelt Van Oosten. “We hebben een leerstoel gekregen, er wordt intern heel veel gesproken en ik denk dat het besef van die professionaliteit heel goed is doorgedrongen.”

Bereikt

Op sommige punten had de Actieagenda Bouw meer willen bereiken. “Zo is het heel lastig om over gemeentegrenzen heen tot een bepaalde regie te komen. We hebben dat wel geprobeerd, maar dat is nog niet echt van de grond gekomen. Hetzelfde geldt voor de programmering van de kantorenmarkt.”
De cultuur binnen de sector is op bepaalde punten nog weerbarstig, vertelt Van Oosten. “Met name op het vlak van onderling vertrouwen en de wil tot samenwerken. Het is heel lastig om in die cultuur de openheid naar elkaar te blijven betrachten en ervan uit te gaan dat de ander net zoals jij het beste voorheeft met het project, met de klant en met de mensen die aan het project werken. Volgens mij moet je beginnen met te investeren in vertrouwen en niet zomaar blind; je moet dat mogelijk maken in de afspraken die je met elkaar maakt.”

Mensenwerk

Wat Van Oosten persoonlijk het meest verrast heeft, is het grote aantal mensen dat zich in hun vrije tijd en in de tijd die ze ervoor kregen van hun werkgever heeft beziggehouden met de acties. “Die sfeer van: we gaan de crisis achter ons laten en we gaan nu met elkaar aan de toekomst werken.”
Mensen spelen ook de hoofdrol in wat in de loop van de tijd zijn favoriete actie is geworden: alles wat met menselijk potentieel te maken heeft. “Daar wil ik niemand mee tekort doen, want ook aan de andere acties is natuurlijk hard gewerkt en die hebben hele belangrijke resultaten opgeleverd. Maar als je praat over de mensen die in de sector werken – hoe gaan we met elkaar om, mensen ontwikkelen en de kans geven en zorgen dat ze ander (geestelijk) gereedschap hebben – dan vind ik dat erg belangrijk voor de toekomst.”

Vasthouden

De vernieuwing die tot stand is gekomen is volgens Van Oosten onomkeerbaar. “Het is een groot legioen van kleine speldenprikken. Ik denk dat al die speldenprikken – waarvan de Actieagenda er een belangrijk deel voor zijn rekening heeft genomen – pas over 10-15 jaar zichtbaar zullen zijn. We willen allemaal graag meteen resultaat zien en kunnen afrekenen, maar dat werkt niet bij dit soort veranderingsprocessen. Die hebben tijd nodig.”
Het is nu belangrijk om de energie die is ontstaan door de Actieagenda Bouw vast te houden. Dat doe je volgens Van Oosten door succesverhalen aan elkaar te vertellen. De coördinatie van de acties en het uitrollen in de praktijk van de ideeën en resultaten die hieruit voortkomen, ligt nu bij Cencobouw, Bouwend Nederland, NVTB, BNA, NLingenieurs, Uneto-VNI, Neprom, Hibin, Fosag-NOA, Aedes.

Advertisment ad adsense adlogger